Logowanie

Języki

  • Polski
  • English

Nasi laureaci Nagrody im. Witolda Lipskiego  

Nagroda im. Witolda Lipskiego jest przyznawana od 2005 roku. Jej zadaniem jest docenienie i wyróżnienie młodych polskich naukowców za pracę w dziedzinie informatyki i jej zastosowań. Co roku Rada Nagrody honoruje za wybitne osiągnięcia światowego formatu 1–2 osoby z grona pracowników i studentów polskich uczelni.

2013

Laureatem nagrody został Paweł Gawrychowski. Paweł w 2007 roku ukończył u nas studia, a w roku 2011 obronił pracę doktorską, obecnie zaś przebywa na stażu podoktorskim w Max-Planck-Institut für Informatik w Saarbrücken. Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół problemów związanych z konstruowaniem efektywnych algorytmów i struktur danych dla problemów związanych z przetwarzaniem danych tekstowych, ze szczególnym uwzględnieniem wyszukiwania wzorca w skompresowanym tekście bez jego wcześniejszej dekompresji. Więcej informacji na stronie http://nagrodalipskiego.mimuw.edu.pl/#konkurs2013.

2012

Honorowe wyróżnienie otrzymał Artur Jeż. W 2006 roku Artur ukończył na naszym wydziale studia informatyczne i matematyczne, w 2010 roku obronił pracę doktorską, w latach 2010-12 pracował w Instytucie Informatyki. Obecnie przebywa na stażu podoktorskim w Max-Planck-Institut für Informatik w Saarbrücken. W swojej pracy naukowej zajmuje się problematyką na styku języków formalnych i algorytmiki: wyrażalnością gramatyk koniunkcyjnych oraz związanymi z nimi układami równań nad zbiorami liczb naturalnych jak również związkami między kompresją danych a równaniami w słowach, rozpoznawaniem słów przez automaty skończone oraz wyszukiwaniem wzorca. Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://nagrodalipskiego.mimuw.edu.pl/konkurs2012/konkurs2012.html.


2010

Laureatem nagrody został Jarosław Byrka. Jarek ukończył u nas studia w roku 2004. W latach 2004-08 był na studiach doktoranckich w Centrum vor Wiskunde en Informatica w Amsterdamie, w roku 2008 obronił doktorat w Technische Universiteit Eindhoven. Następnie odbył dwa staże podoktorskie: w Technische Universiteit Eindhoven (2008-09) oraz w Ecole Polytechnique Federale de Lausanne w Lozannie (2009-10). Od 2010 roku jest pracownikiem Instytutu Informatyki. Jarek specjalizuje się w algorytmach aproksymacyjnych, uzyskał wiele ważnych wyników dla problemu znajdowania minimalnych drzew Steinera oraz dla problemu lokalizacji. Więcej szczegółów na stronie: http://nagrodalipskiego.mimuw.edu.pl/konkurs2010/konkurs2010.html .

2006

Laureatem nagrody został Marcin Bieńkowski. Marcin ukończył u nas studia w roku 2002. W latach 2002-05 był na studiach doktoranckich na Uniwersytecie w Paderborn, gdzie obronił doktorat. W tym samym roku wrócił do Wrocławia i od tego czasu jest pracownikiem Instytutu Informatyki. W roku 2013 uzyskał habilitację. Marcin zajmuje się algorytmami (online oraz aproksymacyjnymi) dla sieci komputerowych, takimi jak migracja plików, szeregowanie pakietów, zarządzanie buforami. Więcej informacji na stronie: http://nagrodalipskiego.mimuw.edu.pl/konkurs2006/konkurs2006.html .

2005

Honorowe wyróżnienie otrzymała Katarzyna Paluch. W 2001 roku ukończyła u nas studia, a w 2005 obroniła doktorat. W latach 2003-05 pracowała w Max-Planck-Institut für Informatik w Saarbrücken. Od 2005 roku jest pracownikiem Instytutu Informatyki. Zajmuje się algorytmami aproksymacyjnymi oraz optymalizacją kombinatoryczną. Więcej informacji na stronie: http://nagrodalipskiego.mimuw.edu.pl/konkurs2005/konkurs2005.html .

Adres:
Instytut Informatyki
Uniwersytetu Wroclawskiego
ul. Joliot-Curie 15
50-383 Wroclaw
Sekretariat
tel.: 71 375 7800
tel.: 71 325 1271
fax: 71 375 7801
sekretariat@ii.uni.wroc.pl
Dziekanat
tel.: 71 375 7892
dziekan@ii.uni.wroc.pl
sprawy studenckie:
dziekanat@ii.uni.wroc.pl
Portiernia
tel.: 71 375 7958
Redaktor strony WWW
redaktor@ii.uni.wroc.pl
Projekt
MAKOS