Logowanie

Języki

  • Polski
  • English

Budowa Instytutu Informatyki  

Kronika budowy

26 października 2004
Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego Zdzisław Latajka oraz Dyrektor Robert Żołędowski z Warbudu podpisali umowę, na mocy której Warbud do 15 lutego 2006 zakończy budowę nowego budynku Instytutu Informatyki. Umowa przewiduje wykonanie prac budowlanych, wykończeniowych i wyposażenie budynku Instytutu, z wyjątkiem wyposażenia ruchomego, nie zostanie też wykończony bar.
wrzesień 2004
Z placu budowy nowego Instytutu Informatyki zniknął dźwig. Jest już prawie cała bryła budynku. Trwa procedura przetargowa, która ma wyłonić wykonawcę pozostałych prac.
15 czerwca 2004
Na budowie nowego gmachu Instytutu Informatyki został wmurowany akt erekcyjny.
Jest już pierwsza nadziemna kondygnacja nowego budynku.
7 kwietnia 2004
Minister Edukacji Narodowej i Sportu zwiększyła dotację na budowę nowego Instytutu Informatyki o kwotę 7 mln złotych.
Nowy budynek Instytutu Informatyki ma już fundamenty. Zaczęły powstawać pomieszczenia przeznaczone na garaże.
24 listopada 2003
Rozpoczęcie kopania fundamentów.
3 listopada 2003
Rozpoczęcie prac na placu budowy.
23 października 2003
Uniwersytet Wrocławski podpisuje umowę z wykonawcą budynku
16 października 2003
Komitet Badań Naukowych uchwałą z dnia 16 października 2003 przyznał dotację celową w wysokości 21 milionów złotych na dofinansowanie w latach 2003-2005 kosztów budowy budynku Instytutu Informatyki.
26 czerwca 2001
Prezydent Wrocławia podpisuje pozwolenie na budowę nowego budynku Instytutu Informatyki.

Zdjęcia z placu budowy

Zdjęcia Roberta Specjała

17.11.03 – 9.01.04
23.01.04 – 27.02.04
11.03.04 – 30.03.04
14.04.04 – 28.05.04
14.06.04 – 07.07.04
4.11.04 – odbiór budowy
Zdjęcia Andrzeja Łukaszewskiego
Wmurowanie aktu erekcyjnego

Pozostałe zdjęcia

1 grudnia 2003: 1 2 3 4 5

10 grudnia 2003: 1 2

9 stycznia 2004: 1 2 3 4

Adres:
Instytut Informatyki
Uniwersytetu Wroclawskiego
ul. Joliot-Curie 15
50-383 Wroclaw
Sekretariat
tel.: 71 375 7800
tel.: 71 325 1271
fax: 71 375 7801
sekretariat@ii.uni.wroc.pl
Dziekanat
tel.: 71 375 7892
dziekan@ii.uni.wroc.pl
sprawy studenckie:
dziekanat@ii.uni.wroc.pl
Portiernia
tel.: 71 375 7958
Redaktor strony WWW
redaktor@ii.uni.wroc.pl
Projekt
MAKOS