Logowanie

Języki

 • Polski
 • English

Kronika do 2002  

2001

Początki informatyki w Polsce (pdf)

Październik

W dniu 30 października odbyło się seminarium nt. 3D rendering in Computer Graphics. Seminarium poprowadził prof. Remy Malgouyres z LLAIC, Université Clermont 1.

Nasz Instytut jest organizatorem tegorocznej VI edycji Akademickich Mistrzostw Polski w Programowaniu Zespołowym. Zawody odbyły się w dniach 26-27 października.

24 października dr hab. Krzysztof Loryś otrzymał nominację na stanowisko profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Wrocławskiego.

W dniu 23 października odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Marcina Młotkowskiego pt. Specification and optimization of the Smalltalk programs. Promotorem był prof. Leszek Pacholski.

W dniu 9 października odbyło się pierwsze w tym roku seminarium instytutowe. Referat pt. Praktyczna statystyka i informatyka wygłosił prof. T. Bednarski.

W dniu 3 października, na wykładzie dr Ewy Gurbiel z efektywnego tworzenia oprogramowania, ze studentami spotkał się prof. Leszek A. Maciaszek z Uniwersytetu w Sydney, autor wykorzystywanej na tych zajęciach książki pt. Requirements analysis and systems design (Addison-Wesley). Podczas korespondencji w sprawie tego podręcznika przypadkiem okazało się, że prof. Maciaszek przebywa właśnie we Wrocławiu i może przyjąć zaproszenie do odwiedzenia Instytutu.

Studia doktoranckie podjęli w tym roku:

 • Arkadiusz Chrobot
 • Michał Hauzer
 • Krzysztof Kubis
 • Beata Mydlarz
 • Katarzyna Paluch
 • Bożena Pietroszek-Puszkarska
 • Michał Rogalski
 • Piotr Wnuk-Lipiński
 • Paweł Woźny

Początek roku akademickiego to także czas zmian kadrowych. W naszym Instytucie przestali pracować: prof. Krystyna Ziętak, prof. Zbigniew Czech i dr Marcin Kik, a rozpoczął pracę prof. Tadeusz Bednarski. Mamy też dwu nowych administratorów: Krzysztofa Pietroszka i Tomasza Słotę.

Rozpoczął się rok akademicki – 27. w historii Instytutu Informatyki. Podczas inauguracji roku akademickiego prof. Andrzej Hulanicki wygłosił wykład pt. Znaczenie badań naukowych – punkt widzenia matematyka. Studia dzienne na pierwszym roku podjęło 172 studentów, w tym 98 na studiach magisterskich. Pierwszy rok studiów wieczorowych liczy 35 studentów. Na studiach dziennych mamy 464 studentów, a dalszych 77 osób kształci się na studiach wieczorowych.

Listopad

W dniu 20 listopada odbył się wykład habilitacyjny dr. Marka Piotrowa pt. Obliczeniowe aspekty rekonstrukcji kodu DNA.

Laureatem V Konkursu o nagrodę Procter&Gamble Polska dla Najlepszych Absolwentów Uczelni Wyższych został mgr Paweł Woźny. JM Rektor wręczył nagrodę 15 listopada, podczas obchodów Święta Uniwersytetu.

Grudzień

W dniu 11 grudnia odbył się wykład habilitacyjny dr. Wiesława Szwasta pt. Hipoteza Kolaitisa-Vardiego.

2002

Styczeń

Na seminarium instytutowym 15 stycznia dr Adam Przepiórkowski z IPIPAN w Warszawie mówił o pracach nad przetwarzaniem języków naturalnych.

Rada Wydziału Matematyki i Informatyki na posiedzeniu w dniu 15 stycznia jednomyślnie poparła wniosek o nadanie sali wykładowej 32 w Instytucie Informatyki imienia doktora Jerzego Szczepkowicza.

Luty

W dniu 19 lutego na seminarium instytutowym gościł mgr Tadeusz Świątek, dyrektor Wrocławskiego Oddziału Prokom Software SA. Dyr. Świątek przedstawił strukturę i profil firmy, a następnie odpowiadał na pytania studentów, m.in. na temat metod rekrutacji nowych pracowników.

Senat Uniwersytetu Wrocławskiego na posiedzeniu w dniu 22 lutego nadał sali nr 32 w Instytucie Informatyki imię doktora Jana Jerzego Szczepkowicza.

Marzec

W dniu 26 marca na seminarium instytutowym wystąpiła dr Krystyna Jerzykiewicz, wieloletni pracownik Instytutu, obecnie zastępca dyrektora Departamentu Informatyki w Banku PKO BP w Warszawie. Dr Jerzykiewicz opowiedziała o specyfice pracy informatyków w banku.

W dniach 6-9 marca Instytut uczestniczył w VIII Dolnośląskich Prezentacjach Edukacyjnych TARED 2002, odbywających się w Hali Ludowej we Wrocławiu.

Kwiecień

Rada Naukowa Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie w dniu 9 kwietnia nadała mgr Ewie Kołczyk stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki za rozprawę pt. Edukacja informatyczna w polskim systemie szkolnym. Promotorem był prof. Maciej M. Sysło.

Maj

14 maja mgr Maciej Gębala obronił rozprawę doktorską pt. Rekonstrukcja poliomin wypukłych i decyzją Rady Wydziału Matematyki i Informatyki otrzymał stopień doktora nauk matematycznych. Promotorem pracy był prof. Leszek Pacholski.

Przez tydzień przebywali w naszym instytucie goście z Katedry Metod Numerycznych Uniwersytetu Lwowskiego: dr Borys Ostudin i dr Jaroslaw Harasym. Dr Ostudin opowiedział o rozwiązywaniu równań całkowych.

Czerwiec

11 czerwca odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Andrzeja Łukaszewskiego pt. Offsety i operatory Minkowskiego w przyspieszaniu obliczeń globalnego modelu oświetlenia. Promotorem był prof. Leszek Pacholski.

Dnia 1 czerwca już po raz siódmy odbyły się pełne niespodzianek zawodyw programowaniu indywidualnym WIELKA PRZESMYCKA. W tym roku po raz pierwszy gra toczyła się o nagrodę ufundowaną wspólnie przez Zakład Teorii Informatyki i absolwentów Instytutu Informatyki. W zmaganiach wzięły udział 73 osoby. Zwycięzcą został Tomasz Czajka z Uniwersytetu Warszawskiego. Kolejne miejsca zajęli Paweł Parys z Tarnowskich Gór i Karol Cwalina z Warszawy, uczniowie liceów ogólnokształcących. Czwartym był Remigiusz Różycki z naszego Instytutu.

Wrzesień

W dniu 27 września rektor Uniwersytetu Wrocławskiego prof. dr hab. Zdzisław Latajka odsłonił w sali im. dr. Jerzego Szczepkowicza pamiątkową tablicę poświęconą patronowi sali. W uroczystości wzięła udział najbliższa rodzina Jerzego Szczepkowicza, wielu jego
współpracowników z dawnych lat i liczni pracownicy Instytutu Informatyki.

W dniach 18-21 września 2002, na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, odbyła się XVIII Konferencja Informatyka w Szkole. Od piętnastu lat, Instytut jest jednym z dwóch głównych organizatorów (obok MENiS), a Maciej M. Sysło kieruje pracami Komitetu Organizacyjnego i Programowego tej corocznej konferencji. W tym roku, w konferencji uczestniczyło ponad 520 osób (m.in. nauczyciele ze szkół i z uczelni, metodycy, przedstawiciele firm i wydawnictw) oraz ponad 30 firm komputerowych i wydawnictw. Materiały konferencji (w dwóch tomach) ukazały się przed konferencją.

1 września rozpoczęła się kolejna trzyletnia kadencja władz uniwersyteckich. Funkcję dyrektora Instytutu Informatyki nadal pełni prof. Leszek Pacholski. Pomagają mu teraz trzej zastępcy: sprawami naukowymi zajmuje się dr hab. Marek Piotrów, dydaktyką – dr Witold Charatonik, a finansami i sprawami technicznymi dr Marcin Młotkowski.

Podcza uroczystej immatrykulacji studenci rozpoczynający studia na Wydziale Matematyki i Informatyki złożyli ślubowanie i odebrali indeksy z rąk dziekanów Grzegorza Karcha i Jerzego Marcinkowskiego. Zebrani wysłuchali także wykładu prof. Ludomira Newelskiego pt. Czy komputer może zastąpić matematyka.

Październik

W dniach 25-26 października odbyły się VII Akademickie Mistrzostwa Polski w Programowaniu Zespołowym. Po raz drugi organizatorem zawodów był nasz Instytut. Mistrzostwa odbyły się pod honorowym patronatem prezydenta miasta Wrocławia Stanisława Huskowskiego. Uczestniczyło w nich 30 drużyn reprezentujących uczelnie z całej Polski. Dwa pierwsze miejsca zajęły zespoły z Uniwersytetu Warszawskiego, a trzecie – studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Drużyny reprezentujące Uniwersytet Wrocławski znalazły się na 4., 6., 7. i 19. pozycji.

Dr Przemysława Kanarek została uhonorowana Medalem Edukacji Narodowej.

Podczas inauguracji roku akademickiego zespół w składzie: Ewa Gurbiel, Grażyna Hardt-Olejniczak, Ewa Kołczyk, Helena Krupicka, Maciej M. Sysło odebrał przyznaną przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu Nagrodę Zespołową za pakiet do nauczania informatyki i stosowania technologii informacyjnej w uczeniu się i w nauczaniu wszystkich pozostałych przedmiotów gimnazjalnych.

Studia doktoranckie rozpoczęli:

 • Marcin Bieńkowski
 • Mirosław Korzeniowski
 • Paweł Rajba
 • Przemysław Skibiński
 • Marcin Śliwa
 • Marcin Wrzeszcz
 • Paweł Zalewski
 • Michał Załęski

W tym roku akademickim w instytucie kształci się 585 studentów, z czego 338 na studiach magisterskich, 61 na studiach wieczorowych i 20 na studiach magisterskich uzupełniających. Na pierwszy rok studiów przyjęliśmy 175 studentów, w tym 104 na studia magisterskie i 15 na studia wieczorowe.

Jubileuszowa inauguracja roku akademickiego 2002/2003 odbyła się 4 października w Auli Leopoldyńskiej. Wykład inauguracyjny pt. Matematyka a chaos wygłosił prof. dr hab. Roman Duda.

Listopad

W dniu 27 listopada dyrektor Instytutu Informatyki prof. L. Pacholski odebrał z rąk Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego list gratulacyjny i certyfikat potwierdzający wyróżnienie wniosku instytutu w projekcie "Superpracownia 2002". Projekt ten jest częścią programu "Internet w Szkołach – Projekt Prezydenta RP". Wyróżnione uczelnie otrzymają nowoczesne pracownie komputerowe ze specjalistycznym oprogramowaniem.

17 listopada odbyły się zawody ACM Collegiate Programming Contest Central-European Regionals. Drużyna Uniwersytetu w składzie: Jarosław Byrka, Paweł Gawrychowski i Remigiusz Różycki zajęła piąte miejsce. Jest to najwyższa pozycja, jaką udało się dotychczas zdobyć reprezentacji naszej uczelni w tych zawodach. Wyprzedziły nas jedynie dwie drużyny z Warszawy oraz zespoły z Bratysławy i Budapesztu.

W dniu 12 listopada odbył się wykład habilitacyjny dr. Witolda Charatonika pt. Dowodliwe bezpieczeństwo w kryptografii.

Adres:
Instytut Informatyki
Uniwersytetu Wroclawskiego
ul. Joliot-Curie 15
50-383 Wroclaw
Sekretariat
tel.: 71 375 7800
tel.: 71 325 1271
fax: 71 375 7801
sekretariat@ii.uni.wroc.pl
Dziekanat
tel.: 71 375 7892
dziekan@ii.uni.wroc.pl
sprawy studenckie:
dziekanat@ii.uni.wroc.pl
Portiernia
tel.: 71 375 7958
Redaktor strony WWW
redaktor@ii.uni.wroc.pl
Projekt
MAKOS