Logowanie

Języki

 • Polski
 • English

Kronika 2003  

Styczeń

10 stycznia p. Karol Wituszyński z firmy Microsoft przedstawił na seminarium wykład na temat "Visual Studio .NET - profesjonalne narzędzia dla programistów i architektów oprogramowania".

Luty

W dniach 11.02-13.02 w naszym Instytucie po raz dziesiąty odbył się II etap Olimpiady Informatycznej. W tych dniach gościliśmy ok. pięćdziesięciu młodych, zdolnych ludzi, którzy przyjechali wykazać się swoją wiedzą i umiejętnościami, a przy okazji zakwalifikować się do finału olimpiady i być może zdobyć indeks na studia. II etap olimpiady jest rozgrywany w kilku ośrodkach na terenie całej Polski (Gliwice, Kraków, Sopot, Warszawa, Wrocław) i do Wrocławia tradycyjnie przybywa młodzież z zachodniej części Polski. W tym roku najliczniej reprezentowani byli uczniowie szkół poznańskich, częstochowskich, wałbrzyskich i wrocławskich. Na stronie Olimpiady Informatycznej można znaleźć szczegółowe informacje o wynikach Olimpiady i zadaniach, które w tym roku przygotowano dla zawodników.

Marzec

W dniach 12-15 marca Instytut uczestniczył w targach edukacyjnych TARED, które odbywały się we wrocławskiej Hali Ludowej. Zwiedzający mogli zapoznać się z ofertą dydaktyczną naszego instytutu.

Maj

Na seminarium 26 maja p. Michał Jędrzejczak z Microsoftu wygłosił dwa wykłady:

 • Microsoft.Net - aplikacje szybciej i taniej
 • Przegląd serwerów Microsoft.Net Enterprise Servers - czego samemu robić nie warto

W dniu 13 maja odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Emanuela Kierońskiego pt. O złożoności logiki ze strażnikami z dwiema zmiennymi i z relacjami tranzytywnymi.Promotorem był prof. Leszek Pacholski.

W dniu 9 maja odbyło się kolejne seminarium z udziałem pracowników firmy Microsoft. Tematy wykładów:

 • SQL Server - po co komu baza danych (Tomasz Kopacz)
 • SharePoint Portal Server - czyli jak zarządzać dokumentami (Artur Jedynak)
 • BizTalk Server - jak integrować systemy informatyczne (Tomasz Kopacz)

Czerwiec

W dniu 26 czerwca odbył się egzamin wstępny na Wydział Matematyki i Informatyki. Zgłosiło się 1351 kandydatów, w tym 7 olimpijczyków, a 811 kandydatów wymieniło studia dzienne na informatyce jako najbardziej preferowany kierunek. Mieliśmy więc ponad 5 kandydatów na jedno miejsce. Podczas egzaminu należało rozwiązać 30 zadań i dla każdego zadania odpowiedzieć na cztery pytania. Najlepszy z kandydatów udzielił 119 poprawnych odpowiedzi i zdobył 2910 punktów z 3000 możliwych. Aby zostać studentem informatyki pięcioletniej trzeba było zdobyć 1657 punktów. Na informatykę trzyletnią przyjmowaliśmy kandydatów, którzy na egzaminie uzyskali powyżej 1500 punktów.

W dniu 10 czerwca odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Pawła Kellera pt. Obliczanie całek nieoznaczonych funkcji osobliwych lub oscylujących. Promotorem był prof. Stanisław Lewanowicz.

Październik

Odbyły się VIII Akademickie Mistrzostwa Polski w Programowaniu Zespołowym. Patronat nad zawodami objął prof. dr hab. inż. Michał Kleiber, Minister Nauki i Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych. Firma Prokom Software S.A. sponsorowała zawody i była fundatorem nagród. W zawodach uczestniczyło pięć drużyn reprezentujących Uniwersytet Wrocławski i złożonych ze studentów naszego Instytutu, kolejna startowała poza konkursem. Zwyciężyła drużyna z Uniwersytetu Warszawskiego przed zespołem z Uniwersytetu Jagiellońskiego.Trzecie miejsce zajęła reprezentująca Uniwersytet Wrocławski drużyna w składzie Paweł Gawrychowski, Remigiusz Różycki i Jarosław Byrka.

Instytut Informatyki był wizytowany przez przedstawicieli Uczelnianej Komisji Akredytacyjnej.

Ruszyła budowa nowej siedziby dla Instytutu Informatyki. W dniu 23 października została podpisana umowa z wykonawcą budynku. Rozpoczęcie budowy stało się możliwe dzięki dotacji Komitetu Badań Naukowych w wysokości 21 mln złotych.

Odbyło się pierwsze po wakacyjnej przerwie seminarium instytutowe. Uczestniczyło w nim wyjątkowo wielu słuchaczy, w pierwszym rzędzie studenci. Podczas seminarium Paweł Olszta z naszego Instytutu opowiadał o swoich wrażeniach ze stażu w Microsoft Research w Redmond. Był jedną z 15 osób spoza Stanów Zjednoczonych przyjętą na staż w tym roku i jednym z pięciu stażystów z Polski. Jest prawdopodobne, że także w przyszłym roku Microsoft umożliwi odbycie stażu wybranym osobom z całego świata.

Rozpoczął się 29. rok w historii Instytutu Informatyki. Mamy 589 studentów i 24 doktorantów. Na pierwszym roku studiów magisterskich jest 117 studentów, studia licencjackie rozpoczęło 41 osób. Wśród studentów pierwszego roku jest 3 olimpijczyków. Mamy też 29 studentów na pierwszym roku studiów wieczorowych, a 22 osoby zaczynają studia uzupełniające. Do grona osób prowadzących zajęcia dydaktyczne dołączyło siedmiu nowych doktorantów:

 • Nikodem Ciesielski
 • Łukasz Kaiser
 • Krzysztof Kozielczyk
 • Mariusz Lewicki
 • Łukasz Piwowar
 • Piotr Wieczorek
 • Piotr Wyderski

Grudzień

W dniach 18-19 grudnia Instytut Informatyki był wizytowany przez przedstawicieli Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

Adres:
Instytut Informatyki
Uniwersytetu Wroclawskiego
ul. Joliot-Curie 15
50-383 Wroclaw
Sekretariat
tel.: 71 375 7800
tel.: 71 325 1271
fax: 71 375 7801
sekretariat@ii.uni.wroc.pl
Dziekanat
tel.: 71 375 7892
dziekan@ii.uni.wroc.pl
sprawy studenckie:
dziekanat@ii.uni.wroc.pl
Portiernia
tel.: 71 375 7958
Redaktor strony WWW
redaktor@ii.uni.wroc.pl
Projekt
MAKOS