Logowanie

Języki

  • Polski
  • English

Kronika 2004  

Marzec

Dnia 21 marca odbyły się DRZWI OTWARTE, w trakcie których uczniowie szkół średnich mieli okazję spotkać się z pracownikami instytutu, porozmawiać ze studentami i zapoznać się z ofertą dydaktyczną oraz zasadami rekrutacji.

W dniu 18 marca Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich udzieliła na 5 lat akredytacji kierunkowi informatyka prowadzonemu przez Instytut Informatyki.

W dniu 9 marca odbyło się seminarium instytutowe, w którym uczestniczyło wyjątkowo wielu słuchaczy. Nasi studenci: Michał Moskal, Paweł Olszta i Kamil Skalski opowiedzieli o stworzonym przez siebie języku Nemerle.

Grupa naszych studentów (Michał Moskal, Paweł Olszta, Kamil Skalski, Łukasz Kaiser) zaangażowanych w projekt „Nemerle” otrzymała od Microsoft Research grant w wysokości 25 tys. € na dalsze badania. Jest to pierwszy grant w Polsce przyznany przez Microsoft na badania naukowe.

Dnia 5 marca Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał tytuł profesora dr. hab. Stanisławowi Lewanowiczowi.

Na początku miesiąca Instytut Informatyki otrzymał raport zespołu oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej zawierający także uwagi krytyczne. Raport wzbudził żywą dyskusję wśród pracowników i studentów.

Kwiecień

Na seminarium instytutowym w dniu 27 kwietnia prof. Jerzy Nawrocki z Instytutu Informatyki Politechniki Poznańskiej wygłosił referat pt. Studio Rozwoju Oprogramowania jako element kształcenia w zakresie inżynierii oprogramowania.

Nowy budynek Instytutu Informatyki ma już fundamenty. Zaczęły powstawać pomieszczenia przeznaczone na garaże.

W dniu 7 kwietnia Minister Edukacji Narodowej i Sportu zwiększyła dotację na budowę nowego Instytutu Informatyki o kwotę 7 mln złotych.

Maj

Państwowa Komisja Akredytacyjna udzieliła akredytacji kierunkowi informatyka w Instytucie Informatyki.

W dniu 4 maja na seminarium instytutowym prof. Tadeusz Czachorski z Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN z Gliwic wygłosił referat pt. Analityczne, numeryczne i symulacyjne modele kolejkowe dla oceny efektywności pracy sieci komputerowych i komunikacyjnych.

Czerwiec

28 czerwca egzaminowaliśmy ok. 1200 kandydatów na studia matematyczne i informatyczne. Najlepszy z kandydatów udzielił poprawnych odpowiedzi na 119 ze 120 pytań. Najlepszy kandydat na informatykę dobrze odpowiedział na 116 pytań. O każdy indeks na studiach informatycznych rywalizowało 5 osób. Aby go zdobyć, trzeba było uzyskać 1411 punktów z 3000 możliwych. Wśród kandydatów na informatykę było 11% dziewcząt, prawie taki sam jest odsetek kobiet wśród osób przyjętych. W Instytucie Informatyki będzie studiować 2 olimpijczyków. Egzamin wstępny zdała spora grupa kandydatów na studia wieczorowe.

Prezes Rady Ministrów przyznał nagrodę za rozprawę doktorską za rok 2003 dr. Emanuelowi Kierońskiemu.

W dniu 18 czerwca na Politechnice Wrocławskiej odbyła się VII edycja Dolnośląskich Zawodów w Programowaniu Zespołowym. Nasi studenci odnieśli duży sukces, zajmując trzy pierwsze miejsca, a w pierwszej szóstce uplasowały się jeszcze dwa inne nasze zespoły.

Dnia 15 czerwca na budowie nowego gmachu Instytutu Informatyki został wmurowany akt erekcyjny. W uroczystości wzięli udział: prof. Zdzisław Latajka, rektor Uniwersytetu Wrocławskiego, Lucjan Ryk, wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego, Grzegorz Stopiński, przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia, prof. Leszek Pacholski, dyrektor Instytutu Informatyki, dziekani Wydziału Matematyki i Informatyki kilku ostatnich kadencji oraz wiele innych osób zaangażowanych w powstanie nowej siedziby Instytutu Informatyki. Jest już pierwsza nadziemna kondygnacja nowego budynku Instytutu Informatyki.

Wrzesień

Firma Procter&Gamble nagrodziła wybitnych absolwentów siedmiu wyższych uczelni w Polsce. Jednym z laureatów VIII edycji Konkursu dla Najlepszych Absolwentów Uczelni Wyższych został mgr Rafał Nowak.

Z placu budowy nowego Instytutu Informatyki zniknął dźwig. Jest już prawie cała bryła budynku. Trwa procedura przetargowa, która ma wyłonić wykonawcę pozostałych prac.

Od 20 do 24 września w Karpaczu odbyła się coroczna konferencja European Association for Computer Science Logic (CSL 04).
Tym razem konferencja była organizowana przez nasz Instytut, a przewodniczącym komitetu programowego był prof. Jerzy Marcinkowski.

Jubileuszowa XX Konferencja „Informatyka w Szkole” odbyła się w dniach od 6 do 9 września 2004 roku we Wrocławiu. Konferencja została zorganizowana przez Instytut Informatyki i prof. Macieja M. Sysło oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu.

Październik

Dnia 26 października zostały zakończone rozmowy z firmą Warbud. Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego Zdzisław Latajka oraz Dyrektor Robert Żołędowski z Warbudu podpisali umowę, na mocy której Warbud do 15 lutego 2006 zakończy budowę nowego budynku Instytutu Informatyki. Umowa przewiduje wykonanie prac budowlanych, wykończeniowych i wyposażenie budynku Instytutu, z wyjątkiem wyposażenia ruchomego, nie zostanie też wykończony bar.

W dniu 18 października w Strasbourgu odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej „Evolutionary Data-Mining Methods in Discovering Stock Market Expertise from Financial Time Series” mgr. Piotra Lipińskiego. Promotorami pracy byli prof. Jerzy Korczak i prof. Anna Bartkowiak.

W dniach 5-8 października w Gdańsku odbyła się VI Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania. Konkurs na najlepszy plakat tej konferencji wygrali nasi studenci: Andrzej Krzywda, Tomasz Nazar i Paweł Wielgus. Zwycięzcy otrzymali dyplomy oraz nagrody ufundowane przez profesora W.M. Turskiego.

Początek roku akademickiego jest okazją do przedstawienia paru danych statystycznych. W wyniku egzaminu i postępowania rekrutacyjnego szansę rozpoczęcia dziennych studiów informatycznych otrzymało 155 osób. Z tej szansy skorzystało 120 kandydatów.
Wśród studentów pierwszego roku mamy trzech olimpijczyków. Mamy w sumie 530 studentów. Większość z nich (328 osób) studiuje na 5-letnich studiach magisterskich. Na studia licencjackie są zapisane 83 osoby, a 47 osób zdobywa wiedzę na magisterskich studiach uzupełniających. Mamy też 73 studentów na studiach wieczorowych. Studia uzupełniające rozpoczęło w tym roku 27 osób, a wieczorowe - 32 osoby. Zmiana zasad rekrutacji spowodowała, że nie przyjęliśmy nikogo na studia licencjackie. Spodziewamy się, że w drugim semestrze część studentów pierwszego podejmie ten rodzaj studiów, także z własnego wyboru. Na studiach doktoranckich kształcą się i pomagają nam w pracy 24 osoby, w tym 4 osoby przyjęte w tym roku.

Listopad

W dniach 19-21 listopada w Budapeszcie odbyły się środkowoeuropejskie zawody ACM w programowaniu zespołowym (CEPC). Drużyna Uniwersytetu Wrocławskiego w składzie: Paweł Gawrychowski, Jakub Łopuszański i Tomasz Wawrzyniak zajęła trzecie miejsce i zakwalifikowała się do finału. Druga drużyna w składzie: Michał Bartoszkiewicz, Paweł Olchawa i Maciej Popowicz zajęła szóste miejsce. Finały zawodów odbędą się w Szanghaju w kwietniu 2005 roku.

Grudzień

W dniach 2-4 grudnia w Poznaniu odbyły się II Mistrzostwa Wielkopolski w Programowaniu Zespołowym, w których uczestniczyło 137 zespołów. Uniwersytet Wrocławski reprezentowały cztery drużyny. Czwartą lokatę zajął zespół w składzie Jakub Łopuszański, Tomasz Wawrzyniak i Paweł Gawrychowski; szóstą - zespół: Michał Bartoszkiewicz, Paweł Olchawa i Maciej Popowicz. Na 12. miejscu uplasował się zespół: Jan Otop, Piotr Jakóbczyk i Jakub Straszewski, a na 20. drużyna: Piotr Didyk, Kamil Skalski i Michał Moskal.

Adres:
Instytut Informatyki
Uniwersytetu Wroclawskiego
ul. Joliot-Curie 15
50-383 Wroclaw
Sekretariat
tel.: 71 375 7800
tel.: 71 325 1271
fax: 71 375 7801
sekretariat@ii.uni.wroc.pl
Dziekanat
tel.: 71 375 7892
dziekan@ii.uni.wroc.pl
sprawy studenckie:
dziekanat@ii.uni.wroc.pl
Portiernia
tel.: 71 375 7958
Redaktor strony WWW
redaktor@ii.uni.wroc.pl
Projekt
MAKOS