Logowanie

Języki

  • Polski
  • English

Kronika 2005  

Styczeń

Firma SAFO Sp. z o.o. z Lublina zorganizowała programistyczne Zawody Noworoczne 2005, w których uczestniczyło 25 zespołów z całego kraju. Pierwsze miejsce zajęła drużyna z Uniwersytetu Wrocławskiego w składzie: Łukasz Piwowar, Jakub Łopuszański, Kuba Straszewski, Paweł Gawrychowski, Paweł Olchawa, Michał Bartoszkiewicz, Maciej Popowicz, Rafał Kozik, Piotr Didyk, Michalis Kamburelis, Piotr Jakóbczyk, Mateusz Malinowski, Marcin Bieńkowski, Patryk Obara, Tomasz Wawrzyniak, Mirosław Korzeniowski, Andrzej Mnich. Nagrodą dla zwycięzców jest notebook HP Compaq.

Na seminarium instytutowym 11 stycznia prof. Aleksander Janicki z Instytutu Matematycznego wygłosił referat pt. Stochastyczna matematyka finansowa - metody komputerowe.

W dniu 4 stycznia odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Pawła Woźnego pt. Własności współczynników Fouriera względem semiklasycznych wielomianów ortogonalnych. Promotorem był prof. Stanisław Lewanowicz.

Luty

W dniu 22 lutego odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Paluch pt. Approximation Algorithms for Rectangle Tiling. Promotorem był prof. Krzysztof Loryś.

W dniach 8-10 lutego odbył się drugi etap XII Olimpiady Informatycznej organizowanej corocznie przez Uniwersytet Wrocławski. Zakwalifikowanych było 335 uczniów z całej Polski. Zawody trwały jednocześnie w siedmiu okręgach: gliwickim, krakowskim, rzeszowskim, sopockim, toruńskim, warszawskim i wrocławskim. Nasz Instytut gościł 51 zdolnych uczniów, głównie z Wrocławia (III LO, XIV LO), Poznania (VIII LO) i Szczecina (XIII LO), którzy samodzielnie rozwiązywali dwa zadania pierwszego i drugiego dnia zawodów w ciągu pięciogodzinnej sesji. Wszyscy walczyli o wejście do finału, które w tym roku dawało nie tylko indeks na naszej uczelni, lecz także stypendium na pierwszym roku. Szczegółowe informacje, w tym wyniki drugiego etapu, znajdują się na stronie internetowej Olimpiady Informatycznej (patrz także zdjęcie uczestników II etapu we Wrocławiu).

Marzec

W niedzielę, 22 marca Instytut Informatyki gościł uczniów szkół średnich podczas organizowanych corocznie Drzwi Otwartych.
Uczniowie mogli poznać dyrekcję Instytutu, zapoznać się z obowiązującymi w tym roku zasadami rekrutacji oraz z oferowanymi kierunkami kształcenia na studiach informatycznych, posłuchać wykładu na temat algorytmów wyboru dobrych strategii w grach planszowych, spotkać się ze studentami naszego Instytutu, skorzystać z wolnego dostępu do pracowni komputerowych oraz wziąć udział w zawodach programistycznych, w których nagrodami były książki.

W dniach 9-12 marca Instytut Informatyki uczestniczył w XI Dolnośląskich Prezentacjach Edukacyjnych TARED 2005, odbywających się w Hali Ludowej we Wrocławiu. Podczas targów można było spotkać się z pracownikami i studentami Instytutu Informatyki, którzy udzielali informacji dotyczących zasad rekrutacji i studiów w naszym Instytucie.

Kwiecień

W dniu 6 kwietnia w Szanghaju odbył się finał zawodów ACM International Collegiate Programming Contest, uważanych za mistrzostwa świata w programowaniu zespołowym. Nasz zespół w składzie: Paweł Gawrychowski, Jakub Łopuszański i Tomasz Wawrzyniak zajął piąte miejsce i zdobył srebrny medal. W eliminacjach startowało ponad 4000 trzyosobowych zespołów z 1600 uczelni w 71 krajach.

Maj

W dniu 13 maja zespół w składzie: Michał Bartoszkiewicz, Paweł Olchawa i Maciej Popowicz wygrał zawody internetowe w programowaniu zespołowym IPSC. W zawodach wzięło udział ponad 600 zespołów z 59 krajów.

W dniach 5-6 maja 2005 w warszawskiej siedzibie Microsoftu odbył się krajowy finał tegorocznej edycji konkursu ImagineCup. Do finału w kategorii Projektowanie oprogramowania zakwalifikowano projekt „Pericles”, którego autorami są nasi studenci: Włodzimierz Bielski, Adrian Ciura, Bartłomiej Legiędź i Piotr Wolny. Już sam fakt zakwalifikowania się do finałów jest dużym sukcesem naszego zespołu, a w finałach, w których zaprezentowano wiele równorzędnych projektów, „Pericles” ostatecznie wywalczył 7. miejsce.

Czerwiec

Student Michał Bartoszkiewicz zwyciężył w internetowych zawodach programistycznych „OPSSesja Algorytmiczna”.

W dniu 22 czerwca na Politechnice Wrocławskiej odbyły się Dolnośląskie Zawody w Programowaniu Zespołowym. Zwycięstwo odniósł nasz zespół w składzie: Paweł Gawrychowski, Jakub Łopuszański i Tomasz Wawrzyniak.

Studenci naszego Instytutu: Tomasz Izydorczyk, Maciej Kiciński, Łukasz Kupka, Szymon Szczepaniak, Paweł Szymański, Michał Zdziński i Grzegorz Żur otrzymali podziękowanie od JM Rektora za wyjątkowo kreatywny udział przedsięwzięciu, którego celem było stworzenie oprogramowania wspomagającego pracę programu Wolontariat Uniwersytetu Wrocławskiego.

Rada Nagrody im. Witolda Lipskiego dla młodych naukowców w zakresie informatyki przyznała honorowe wyróżnienie Katarzynie Paluch.

W dniach 4-7 czerwca gościliśmy w instytucie prof. Wolfganga Strassera, szefa aktywnie działającej grupy badawczej z Uniwersytetu w Tübingen, pioniera grafiki komputerowej w Niemczech. Na seminarium instytutowym w dniu 6 czerwca prof. Strasser wygłosił referat pt. Realtime Animation and Visualisation of Complex Scenes on Standard PCs.

Lipiec

Wiktor Zychla otrzymał honorowy tytuł Most Valuable Professional w kategorii Visual Developer - Visual C#. MVP to międzynarodowy program Microsoftu mający na celu nagradzanie i promocję wyjątkowych ludzi działających w ramach internetowych środowisk IT Pro, których pasja i zamiłowanie do technologii udziela się innym.

Student Rafał Rzepecki otrzymał grant od firmy Google w ramach projektu Summer of Code.

Październik

W dniach 28-29 października w Krakowie odbyły się X Akademickie Mistrzostwa Polski w Programowaniu Zespołowym. Drużyna w składzie: J. Łopuszański, P. Gawrychowski i T. Wawrzyniak zajęła 3. miejsce, a zespół:
M. Popowicz, M. Bartoszkiewicz i P. Olchawa uplasował się na 6. miejscu. Także pozostałe nasze drużyny, złożone głównie ze studentów pierwszego roku, spisały się dobrze, zajmując 13., 18. i 34. miejsce.

Student Paweł Gawrychowski odniósł kolejny duży sukces, zajmując w finale zawodów TopCoder w Santa Clara w Kalifornii 7. miejsce. TopCoder są najbardziej prestiżowymi zawodami indywidualnymi w programowaniu.

Rozpoczyna się nowy rok akademicki, warto więc zanotować, co się zmieniło. Tym bardziej, że zmieniło się bardzo dużo. Będzie to ostatni rok funkcjonowania Instytutu Informatyki w dotychczasowej siedzibie na Karłowicach. Na początku 2006 roku przeniesiemy się do nowego budynku w pobliżu placu Grunwaldzkiego. W dniu 1 września, po dziewięciu latach sprawowania funkcji dyrektora, prof. Leszek Pacholski objął funkcję rektora Uniwersytetu Wrocławskiego i przestał kierować naszym Instytutem. W tej sytuacji odpowiedzielność za Instytut wzięło na siebie następne pokolenie. Po raz pierwszy w historii dyrekcja Instytutu Informatyki składa się z jego absolwentów. Instytutem kieruje teraz prof. Krzysztof Loryś. Pomaga mu w tym dr Przemysława Kanarek, zajmując się sprawami dydaktycznymi, także dr Tomasz Jurdziński zastępujący dyrektora w sprawach naukowych oraz dr Marcin Młotkowski, który po raz drugi dba o sprawy finansowe. Studentami informatyki opiekuje się prof. Witold Charatonik pełniący funkcję prodziekana.

Pięcioletnie studia informatyczne rozpoczęło w tym roku 13 studentek i 100 studentów. Po raz pierwszy część tych osób nie zdawała egzaminu wstępnego, a została zakwalifikowana na studia na podstawie egzaminu maturalnego. Mamy też 19 nowych studentów informatyki wieczorowej, a dalsze 19 osób podjęło magisterskie studia uzupełniające. Łącznie kształcimy 513 studentów. W Instytucie kształci się, prowadzi badania i pomaga w uczeniu studentów 24 doktorantów.

Listopad

W dniu 26 listopada odbył się internetowy konkurs programistyczny OPSSesja Algorytmiczna.
Wzięło w nim udział 580 uczestników. Zawody wygrał Paweł Gawrychowski. W czołówce byli także inni nasi studenci.

W dniach 19-20 listopada w Budapeszcie odbyły się zawody Central Europe Programming Contest. W zawodach startowało ponad 50 zespołów z Chorwacji, Czech, Polski, Słowacji, Słowenii i Węgier. Nasze drużyny zajęły następujące miejsca:

  • 4. - zespół w składzie P. Gawrychowski, J. Łopuszański, T. Wawrzyniak;
  • 10. - zespół M. Bartoszkiewicz, M. Popowicz, P. Olchawa;
  • 24. - zespół P. Jakóbczyk, W. Jarosik, M. Materzok.

Grudzień

W dniu 3 grudnia w Poznaniu odbyły się otwarte Mistrzostwa Wielkopolski w Programowaniu Zespołowym. Startowało ponad 140 zespołów, w tym cała czołówka krajowa. Wygrał zespół Uniwersytetu Jagiellońskiego, przed naszą drużyną (P. Gawrychowski, J. Łopuszański, T. Wawrzyniak). Drugi nasz zespół (M. Bartoszkiewicz, P. Olchawa, M. Popowicz) zajął 6. miejsce, a drużyna w składzie T. Cichocki, R. Głogowski, P. Głyżewski - 13. miejsce.

Adres:
Instytut Informatyki
Uniwersytetu Wroclawskiego
ul. Joliot-Curie 15
50-383 Wroclaw
Sekretariat
tel.: 71 375 7800
tel.: 71 325 1271
fax: 71 375 7801
sekretariat@ii.uni.wroc.pl
Dziekanat
tel.: 71 375 7892
dziekan@ii.uni.wroc.pl
sprawy studenckie:
dziekanat@ii.uni.wroc.pl
Portiernia
tel.: 71 375 7958
Redaktor strony WWW
redaktor@ii.uni.wroc.pl
Projekt
MAKOS