Logowanie

Języki

  • Polski
  • English

Zajęcia wrześniowe dla nowych studentów  

Zapraszamy wszystkich przyjętych na studia informatyczne lub informatyczno-matematyczne (ISIM) na zajęcia "Praktyka ścisłego rozumowania matematycznego". Zajęcia rozpoczną się w poniedziałek 16 września, będą trwały przez 10 dni (od poniedziałku do piątku) i zakończą się 27 września.
Zajęcia są całkowicie bezpłatne.

Zapisy i więcej informacji na stronie:
http://zamawiane.ii.uni.wroc.pl/zapisy2013.php

Potrzebne będzie hasło przesłane razem z decyzją o przyjęciu.

Adres:
Instytut Informatyki
Uniwersytetu Wroclawskiego
ul. Joliot-Curie 15
50-383 Wroclaw
Sekretariat
tel.: 71 375 7800
tel.: 71 325 1271
fax: 71 375 7801
sekretariat@ii.uni.wroc.pl
Dziekanat
tel.: 71 375 7892
dziekan@ii.uni.wroc.pl
sprawy studenckie:
dziekanat@ii.uni.wroc.pl
Portiernia
tel.: 71 375 7958
Redaktor strony WWW
redaktor@ii.uni.wroc.pl
Projekt
MAKOS