Logowanie

Języki

  • Polski
  • English

Andrzej Adrabiński nie żyje  

Z żalem zawiadamiamy, że w dniu 10 września zmarł dr Andrzej Adrabiński.
Był pracownikiem instytutu w latach 1973-1995, w okresie od 1989 do 1991 był Zastępcą Dyrektora Instytutu ds. Dydaktycznych.

Adres:
Instytut Informatyki
Uniwersytetu Wroclawskiego
ul. Joliot-Curie 15
50-383 Wroclaw
Sekretariat
tel.: 71 375 7800
tel.: 71 325 1271
fax: 71 375 7801
sekretariat@ii.uni.wroc.pl
Dziekanat
tel.: 71 375 7892
dziekan@ii.uni.wroc.pl
sprawy studenckie:
dziekanat@ii.uni.wroc.pl
Portiernia
tel.: 71 375 7958
Redaktor strony WWW
redaktor@ii.uni.wroc.pl
Projekt
MAKOS