Logowanie

Języki

  • Polski
  • English

Organizacja roku akademickiego 2012/2013  

Semestr zimowy 2012/2013
Okres zajęć dydaktycznych: 01.10.2012 – 30.01.2013*
Przerwa świąteczna: 24.12.2012 – 02.01.2013
Dni rektorskie:
01.10.2012 (Uroczysta inauguracja),
31.10.2012 – 2.11.2012
15.11.2012 (Święto Uniwersytetu)
Sesja egzaminacyjna po semestrze zimowym: 31.01.2013 – 10.02.2013
Sesja poprawkowa: 11.02.2013 – 17.02.2013
Ferie: 18.02.2013 – 19.02.2013

* 13 listopada 2012 (wtorek) - będą przeprowadzone zajęcia czwartkowe;

Semestr letni 2012/2013
Okres zajęć dydaktycznych: 20.02.2013 – 14.06.2013*
Przerwa świąteczna: 29.03.2013 – 02.04.2013
Dni rektorskie: 02.05.2013, 09.05.2013 (Juwenalia)
Sesja egzaminacyjna po semestrze letnim: 15.06.2013 – 30.06.2013
Sesja poprawkowa: 03.09.2013 – 17.09.2013

* 29 maja 2013 (środa) - będą przeprowadzone zajęcia czwartkowe

Adres:
Instytut Informatyki
Uniwersytetu Wroclawskiego
ul. Joliot-Curie 15
50-383 Wroclaw
Sekretariat
tel.: 71 375 7800
tel.: 71 325 1271
fax: 71 375 7801
sekretariat@ii.uni.wroc.pl
Dziekanat
tel.: 71 375 7892
dziekan@ii.uni.wroc.pl
sprawy studenckie:
dziekanat@ii.uni.wroc.pl
Portiernia
tel.: 71 375 7958
Redaktor strony WWW
redaktor@ii.uni.wroc.pl
Projekt
MAKOS