Logowanie

Języki

  • Polski
  • English

Biblioteka wydziałowa  

Instytut Informatyki ma wspólną bibliotekę wydziałową z Instytutem Matematycznym. Biblioteka mieści się w budynku Instytutu Matematycznego, a szczegółowe informacje o jej działaniu można znaleźć na stronie: strona WWW Biblioteki Wydziałowej

Ułatwienia w zakładaniu kont elektronicznych w systemie Virtua dla pracowników i doktorantów wydziału

Pracownicy Biblioteki Wydziałowej służą pomocą pracownikom wydziału w załatwieniu formalności związanych z odbiorem karty - nie będzie w tym celu konieczna wizyta w Bibliotece Uniwersyteckiej i przedstawianie dokumentów opisanych w formularzu na stronie. Poniżej odpowiedni fragment informacji z listy Pani Reginy Kot do pracowników wydziału:

Po wysłaniu formularza nr 3 (ze strony http://www.bu.uni.wroc.pl/katalog, przyp. admina) dalsze formalności tj. aktywowanie konta wypożyczeń, odbiór karty z BU oraz jej opłatę (karty są finansowane z Budżetu Wydziału) załatwi BWMI. Wydanie kart pracownikom nastąpi przy okazji pierwszej wizyty w październiku 2011 w Bibliotece Wydziałowej. W przypadku doktorantów aktywacja konta i odbiór karty nastąpi po okazaniu indeksu z kartą zobowiązań.

Prosimy o skorzystanie z proponowanej przez Bibliotekę Wydziałową ułatwionej formy zapisu i uzyskania kart bibliotecznej, bowiem akcja jest jednorazowa. Formularze należy wysłać jak najszybciej: do 31.08.2011. Wysłanie formularza po 31.08.2011 będzie wymagało dopełnienia formalności we własnym zakresie podczas wizyty w BU, co może narazić Państwa na kilkudziesięciominutowe stanie w kolejce po odbiór karty (nowy rok akademicki oznacza wzmożony ruch w BU).

Osoby zapisane do BU i posiadające kartę biblioteczna z kodem kreskowym prosimy o niezapisywanie się po raz drugi - karty biblioteczne wydawane przez BU od 2000 roku są nadal aktualne.

Zmiany zasad wypożyczania w Bibliotece Wydziałowej od roku akademickiego 2011/2012

Adres:
Instytut Informatyki
Uniwersytetu Wroclawskiego
ul. Joliot-Curie 15
50-383 Wroclaw
Sekretariat
tel.: 71 375 7800
tel.: 71 325 1271
fax: 71 375 7801
sekretariat@ii.uni.wroc.pl
Dziekanat
tel.: 71 375 7892
dziekan@ii.uni.wroc.pl
sprawy studenckie:
dziekanat@ii.uni.wroc.pl
Portiernia
tel.: 71 375 7958
Redaktor strony WWW
redaktor@ii.uni.wroc.pl
Projekt
MAKOS