Logowanie

Języki

  • Polski
  • English

Zapraszamy na Dzień Otwarty w Instytucie Informatyki  

W sobotę, drugiego kwietnia o godz 11:00 w sali wykładowej 119 odbędzie się Dzień Otwarty Instytutu Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. W programie spotkania: rozmowy z pracownikami i studentami instytutu, wykłady popularnonaukowe i drobny poczęstunek.

    Wykłady popularnonaukowe:
  • Życie to NIM – kombinatoryczna teoria gier
  • O podstawach programowania gier komputerowych

Więcej informacji: na stronie.

Dzień otwarty

Adres:
Instytut Informatyki
Uniwersytetu Wroclawskiego
ul. Joliot-Curie 15
50-383 Wroclaw
Sekretariat
tel.: 71 375 7800
tel.: 71 325 1271
fax: 71 375 7801
sekretariat@ii.uni.wroc.pl
Dziekanat
tel.: 71 375 7892
dziekan@ii.uni.wroc.pl
sprawy studenckie:
dziekanat@ii.uni.wroc.pl
Portiernia
tel.: 71 375 7958
Redaktor strony WWW
redaktor@ii.uni.wroc.pl
Projekt
MAKOS