Logowanie

Języki

  • Polski
  • English

Wyróżnienie dla mgr. Filipa Sieczkowskiego  

Rozstrzygnięto XXVII Ogólnopolski Konkurs na najlepsze prace magisterskie z dziedziny informatyki, zorganizowany w 2010 roku przez Polskie Towarzystwo Informatyczne. Wyróżnienie w tym konkursie otrzymał mgr Filip Sieczkowski za pracę Automated Derivation of Abstract Machines from Reduction Semantics: A Formalisation of the Refocusing Transformation in the Coq Proof System, wykonaną w Instytucie Informatyki. Promotorem pracy był dr Dariusz Biernacki.
W załączeniu wyniki wyniki konkursu.

Adres:
Instytut Informatyki
Uniwersytetu Wroclawskiego
ul. Joliot-Curie 15
50-383 Wroclaw
Sekretariat
tel.: 71 375 7800
tel.: 71 325 1271
fax: 71 375 7801
sekretariat@ii.uni.wroc.pl
Dziekanat
tel.: 71 375 7892
dziekan@ii.uni.wroc.pl
sprawy studenckie:
dziekanat@ii.uni.wroc.pl
Portiernia
tel.: 71 375 7958
Redaktor strony WWW
redaktor@ii.uni.wroc.pl
Projekt
MAKOS