Logowanie

Języki

  • Polski
  • English

Rozbudowa i modyfikacje strony  

Osoby aktualnie odpowiedzialne za strukturę i zawartość strony, do których można kierować uwagi i zwracać się z bieżącymi sprawami dotyczącymi funkcjonowania strony, to:

  • struktura i całokształt strony - Przemysława Kanarek i Łukasz Piwowar z up. dyrekcji instytutu;
  • zamieszczane na bieżąco informacje - Urszula Gładysz;
  • sprawy techniczne - Rashad Al-Yawir i Łukasz Piwowar;
Adres:
Instytut Informatyki
Uniwersytetu Wroclawskiego
ul. Joliot-Curie 15
50-383 Wroclaw
Sekretariat
tel.: 71 375 7800
tel.: 71 325 1271
fax: 71 375 7801
sekretariat@ii.uni.wroc.pl
Dziekanat
tel.: 71 375 7892
dziekan@ii.uni.wroc.pl
sprawy studenckie:
dziekanat@ii.uni.wroc.pl
Portiernia
tel.: 71 375 7958
Redaktor strony WWW
redaktor@ii.uni.wroc.pl
Projekt
MAKOS