Logowanie

Języki

  • Polski
  • English

Współpraca z Urzędem Miejskim Wrocławia  

Urząd Miejski Wrocławia

2011

  • Zvi Galil: wykłady (27-28 czerwca 2011)

2010

2009

2008

2007


    
Wykłady są współfinansowane ze środków przekazanych przez Urząd Miejski Wrocławia

Adres:
Instytut Informatyki
Uniwersytetu Wroclawskiego
ul. Joliot-Curie 15
50-383 Wroclaw
Sekretariat
tel.: 71 375 7800
tel.: 71 325 1271
fax: 71 375 7801
sekretariat@ii.uni.wroc.pl
Dziekanat
tel.: 71 375 7892
dziekan@ii.uni.wroc.pl
sprawy studenckie:
dziekanat@ii.uni.wroc.pl
Portiernia
tel.: 71 375 7958
Redaktor strony WWW
redaktor@ii.uni.wroc.pl
Projekt
MAKOS