Logowanie

Języki

  • Polski
  • English

Maciej M. Sysło laureatem nagrody im. Marka Cara  

Profesor Maciej M. Sysło został laureatem nagrody im. Marka Cara przyznawanej za wybitne osiągnięcia w tworzeniu warunków dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Więcej o nagrodzie można przeczytać na stronie Forum Teleinformatyki.

Adres:
Instytut Informatyki
Uniwersytetu Wroclawskiego
ul. Joliot-Curie 15
50-383 Wroclaw
Sekretariat
tel.: 71 375 7800
tel.: 71 325 1271
fax: 71 375 7801
sekretariat@ii.uni.wroc.pl
Dziekanat
tel.: 71 375 7892
dziekan@ii.uni.wroc.pl
sprawy studenckie:
dziekanat@ii.uni.wroc.pl
Portiernia
tel.: 71 375 7958
Redaktor strony WWW
redaktor@ii.uni.wroc.pl
Projekt
MAKOS