Logowanie

Języki

  • Polski
  • English

Formularze  

Podania w sprawie toku studiów:

Podania w sprawie wpisu na semestr wyższy, powtarzania semestru:

  • na studiach magisterskich uzupełniających 2-letnich (plik doc)
  • na studiach licencjackich dziennych (plik doc)

Podanie w sprawie wystawienia dyplomu w języku angielskim (plik pdf)

Formularze dotyczące postępu prac nad pracą magisterską na kierunku informatyka:

Adres:
Instytut Informatyki
Uniwersytetu Wroclawskiego
ul. Joliot-Curie 15
50-383 Wroclaw
Sekretariat
tel.: 71 375 7800
tel.: 71 325 1271
fax: 71 375 7801
sekretariat@ii.uni.wroc.pl
Dziekanat
tel.: 71 375 7892
dziekan@ii.uni.wroc.pl
sprawy studenckie:
dziekanat@ii.uni.wroc.pl
Portiernia
tel.: 71 375 7958
Redaktor strony WWW
redaktor@ii.uni.wroc.pl
Projekt
MAKOS