Logowanie

Języki

  • Polski
  • English

Uroczystość nadania imienia J. Szczepkowicza sali nr 141  

W dniu 26 września odbyła się uroczystość nadania sali wykładowej nr 141 w nowej siedzibie Instytutu Informatyki imienia Doktora Jerzego Szczepkowicza. Dyrektor Instytutu, Prof. Krzysztof Loryś powitał przybyłych kilkadziesiąt osób - Jego Magnificencję Rektora, Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki, byłych i obecnych pracowników Instytutu, doktorantów, rodzinę Jerzego Szczepkowicza i zaproszonych gości. Prof. Stanisław Lewanowicz przypomniał karierę zawodowa i najważniejsze osiągnięcia Jerzego Szczepkowicza. Kulminacyjnym momentem uroczystości było odsłonięcie przez JM Rektora UWr. Leszka Pacholskiego tablicy pamiątkowej ku czci Jerzego Szczepkowicza, umieszczonej w sali noszącej Jego imię.
Krótkie wspomnienia o J. Szczepkowiczu wygłosili: Prof. Stefan Paszkowski z PAN, Jego bezpośredni przełożony w latach 1962-1979, następnie Prof. Władysław Narkiewicz, Dziekan Tomasz Rolski oraz Prof. Józef Łukaszewicz.
Uroczystość zakończyło koleżeńskie spotkanie przy lampce wina.

Stanisław Lewanowicz

Adres:
Instytut Informatyki
Uniwersytetu Wroclawskiego
ul. Joliot-Curie 15
50-383 Wroclaw
Sekretariat
tel.: 71 375 7800
tel.: 71 325 1271
fax: 71 375 7801
sekretariat@ii.uni.wroc.pl
Dziekanat
tel.: 71 375 7892
dziekan@ii.uni.wroc.pl
sprawy studenckie:
dziekanat@ii.uni.wroc.pl
Portiernia
tel.: 71 375 7958
Redaktor strony WWW
redaktor@ii.uni.wroc.pl
Projekt
MAKOS