Logowanie

Języki

  • Polski
  • English

Działalność dydaktyczna  

Koronną specjalnością dra Szczepkowicza było programowanie komputerów. Z górą dwudziestu rocznikom studentów wykładał z maestrią:

  • programowanie,
  • wstęp do informatyki,
  • gramatyki formalne i języki,
  • konstrukcję translatorów,
  • podstawy systemów operacyjnych,
  • metodologię programowania.

Przez prowadzone przez Niego seminarium magisterskie przewinęło się kilkuset studentów. Ponad pięćdziesięciu z nich wykonało prace dyplomowe pod Jego kierownictwem.

Przez kilka lat dr Szczepkowicz był członkiem Zespołu Dydaktyczno-Wychowawczego Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego i Techniki.

Adres:
Instytut Informatyki
Uniwersytetu Wroclawskiego
ul. Joliot-Curie 15
50-383 Wroclaw
Sekretariat
tel.: 71 375 7800
tel.: 71 325 1271
fax: 71 375 7801
sekretariat@ii.uni.wroc.pl
Dziekanat
tel.: 71 375 7892
dziekan@ii.uni.wroc.pl
sprawy studenckie:
dziekanat@ii.uni.wroc.pl
Portiernia
tel.: 71 375 7958
Redaktor strony WWW
redaktor@ii.uni.wroc.pl
Projekt
MAKOS