Logowanie

Języki

 • Polski
 • English

Działalność naukowa  

 • 1963-65: Konstrukcja translatora i systemu programowania MOST-1 dla komputera ODRA 1003.
 • 1966: Konstrukcja systemu dla maszyny cyfrowej ELLIOTT 803, sterującego pracą taśmy magnetycznej.
 • 1967-68: Konstrukcja translatora ALGOLu dla prototypu komputera ODRA 1204.
 • 1969: Konstrukcja zwartego systemu operacyjnego MASON dla komputera ODRA 1204. (MASON zajmował 1536 spośród 16 K komórek pamięci operacyjnej, podczas gdy elwrowski SOW -- 3072 komórki).
 • 1970: Konstrukcja systemu programowania ALGOL 1204 dla komputera ODRA 1204. (Praca wspólna z Krystyną Jerzykiewicz; ALGOL 1204 wykorzystano następnie w 150 instalacjach).
 • 1971: Konstrukcja systemu operacyjnego dla komputera ODRA 1204 z pamięcią bębnową.
 • 1972: Konstrukcja systemu programowania ALGOL 1204 dla komputera ODRA 1204 z pamięcią bębnową.
 • 1973-76: Konstrukcja drugiej, ulepszonej wersji wymienionego wyżej oprogramowania dla komputera ODRA 1204 z pamięcią taśmową u bębnową. (Pracę wykonał pięcioosobowy zespół po kierownictwem J. Szczepkowicza; jego indywidualnym osiągnięciem był m.in. nowy system operacyny MT 1204).
 • 1977: Konstrukcja assemblera oraz systemu operacyjnego dla polskiego minikomputera. (J. Szczepkowicz był konsultantem).
 • 1978-79: Liczne adaptacje, modyfikacje i ulepszenia brytyjskiego systemu programowania Pascal 1900 dla polskiego komputera ODRA 1305 i brytyjskiego ICL 1900.
 • 1980-81: Konstrukcja oprogramowania pozwalającego przenieść dane i programy w ALGOLu 1204 z komputera ODRA 1204 na ODRĘ 1305 lub ICL 1900.
 • 1986-90: Opracowanie dwóch podręczników Turbo Pascala dla mikrokomputerów klasy IBM PC.
 • 1991-96: Konstrukcja wielu narzędzi TEXowych, m. in. umożliwiających składanie i kodowanie grafiki w systemie emTEX 3.0.
Adres:
Instytut Informatyki
Uniwersytetu Wroclawskiego
ul. Joliot-Curie 15
50-383 Wroclaw
Sekretariat
tel.: 71 375 7800
tel.: 71 325 1271
fax: 71 375 7801
sekretariat@ii.uni.wroc.pl
Dziekanat
tel.: 71 375 7892
dziekan@ii.uni.wroc.pl
sprawy studenckie:
dziekanat@ii.uni.wroc.pl
Portiernia
tel.: 71 375 7958
Redaktor strony WWW
redaktor@ii.uni.wroc.pl
Projekt
MAKOS