Logowanie

Języki

  • Polski
  • English

Nota biograficzna  

    Jerzy* Szczepkowicz urodził się 25 kwietnia 1940 r. w Bydgoszczy. Po ukończeniu gdańskiego Technikum Przemysłu Okrętowego studiował matematykę na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu i uzyskał tytuł magistra w 1962 r.

    W dniu 1 lipca 1962 r. został pracownikiem Uniwersytetu Wrocławskiego, obejmując posadę asystenta w Instytucie Matematycznym, ściślej biorąc - w nowoutworzonym Zakładzie Metod Numerycznych tego instytutu. 1 października 1963 r. awansował na starszego asystenta.

    W maju 1969 r. Jerzy Szczepkowicz obronił swoją pracę doktorską pt. O tablicowym sterowaniu procesem weryfikacji składniowej w translatorze ALGOLu. W skład Komisji do spraw przewodu doktorskiego weszli: prof. Kazimierz Urbanik (przewodniczący), prof. Edward Marczewski, prof. Czesław Ryll-Nardzewski, prof. Jerzy Słupecki, doc. Ludwik Borkowski, doc. Władysław Narkiewicz, doc. Stefan Paszkowski (promotor) oraz doc. Józef Łukaszewicz i doc. Władysław Turski (recenzenci).

    1 października tego roku dr Szczepkowicz został awansowany na stanowisko adiunkta.

    Po utworzeniu Instytutu Informatyki (luty 1975 r.) J. Szczepkowicz został na siedem lat (1975-1982) kierownikiem Zakładu Metod Programowania w tym instytucie.

    W latach 1982-1986 dr Szczepkowicz przebywał za granicą -- najpierw przez rok w Iraku, a następnie przez trzy lata w Jordanii, gdzie był wykładowcą informatyki w Yarmouk University.

    Wkrótce po powrocie został na własną prośbę przeniesiony na stanowisko starszego specjalisty naukowo-technicznego (luty 1988 r.).

    6 stycznia 1997 r. Jerzy Szczepkowicz zginął w wypadku ulicznym we Wrocławiu.*
Dr Szczepkowicz prawie nigdy nie używał swojego pierwszego imienia. Tak było zarówno w sytuacjach oficjalnych, jak i prywatnych.

Adres:
Instytut Informatyki
Uniwersytetu Wroclawskiego
ul. Joliot-Curie 15
50-383 Wroclaw
Sekretariat
tel.: 71 375 7800
tel.: 71 325 1271
fax: 71 375 7801
sekretariat@ii.uni.wroc.pl
Dziekanat
tel.: 71 375 7892
dziekan@ii.uni.wroc.pl
sprawy studenckie:
dziekanat@ii.uni.wroc.pl
Portiernia
tel.: 71 375 7958
Redaktor strony WWW
redaktor@ii.uni.wroc.pl
Projekt
MAKOS