Logowanie

Języki

  • Polski
  • English

Zamieszczanie ogłoszeń przez pracowników  

Jakie ogłoszenia mogą zamieszczać pracownicy?

Osoby o uprawnieniach pracownika mogą zamieszczać na stronie własne ogłoszenia w kilku wybranych kategoriach:

  • Tematy prac magisterskich - ogłoszenia służą do przedstawienia studentom propozycji tematów prac magisterskich; zamieszczone ogłoszenie jest widoczne na podstronie Studenci -> Tematy prac magisterskich dostępnej dla pracowników i studentów po zalogowaniu.
  • Ogłoszenia dla studentów - ogłoszenia z tej kategorii pojawiają się na podstronie Studenci -> Ogłoszenia bieżące; można za ich pomocą powiadomić studentów o pilnych zmianach terminów czy miejsc zajęć.
  • Materiały dydaktyczne - ogłoszenia tej kategorii służą do informowania studentów o miejscu publikacji strony przedmiotu w danym semestrze (strona pracownika, kurs Moodle itp.). Pojawiają się one na podstronie Studenci -> Materiały dydaktyczne.
  • Terminy egzaminów i kolokwiów - ogłoszenia te pojawiają się na podstronach Instytut -> Terminarz -> Terminy egzaminów oraz Studenci -> Terminy egzaminów

Jak zamieścić ogłoszenie?

Zamieszczenie ogłoszenia przez osobę mającą uprawnienia pracownika jest możliwe po zalogowaniu na stronę. Wówczas można:

  1. wejść na podstronę blog i wybrać widoczną na górze opcję Dodaj nowy wpis do blogu
  2. wypełnić tylko pola: temat, tematyka (wybór odpowiedniej opcji z listy), język (także wybór opcji z listy) oraz treść;
  3. ewentualnie można dodać do ogłoszenia załącznik korzystając z opcji o tej samej nazwie;
  4. nie należy wypełniać pozostałych pól.

Jak wyświetlane są ogłoszenia?

Zamieszczone wpisy ukazują się na odpowiednich listach: Tematy magisterskie, Ogłoszenia dla studentów itp. Są prezentowane w kolejności opublikowania z widoczną datą i autorem wpisu.
Uwaga! Należy zwrócić uwagę, że wpis, dla którego został określony język polski, jest widoczny tylko wtedy, gdy wybrana jest polska wersja strony. Podobnie dzieje się z wersją angielską. Do celów dydaktycznych prawdopodobnie wiec lepiej jest używać tylko języka polskiego (nawet jeśli wpis jest po angielsku), by wpisy zadeklarowane jako angielskie nie umknęły uwadze czytelników.

Aby obejrzeć wszystkie wpisy zamieszczone przez konkretną osobę, trzeba wejść do jej "bloga".

Jak sprzątać po sobie?

Usuwanie i modyfikowanie własnych wpisów jest możliwe po wejściu na stronę wpisu i wybraniu opcji edytuj - jest ona dostępna dla autora wpisu po zalogowaniu się na stronie. Wówczas można zmienić treść wpisu lub usunąć go przyciskiem na dole formularza. Własne wpisy można i należy usuwać samodzielnie, gdy upłynie ich termin ważności. Ogłoszenia ewidentnie nieaktualne mogą być także usuwane przez redaktora lub administratora strony (dotyczy to głównie nieaktualnych ogłoszeń bieżących oraz terminów egzaminów i zaliczeń po zakończeniu sesji).

Adres:
Instytut Informatyki
Uniwersytetu Wroclawskiego
ul. Joliot-Curie 15
50-383 Wroclaw
Sekretariat
tel.: 71 375 7800
tel.: 71 325 1271
fax: 71 375 7801
sekretariat@ii.uni.wroc.pl
Dziekanat
tel.: 71 375 7892
dziekan@ii.uni.wroc.pl
sprawy studenckie:
dziekanat@ii.uni.wroc.pl
Portiernia
tel.: 71 375 7958
Redaktor strony WWW
redaktor@ii.uni.wroc.pl
Projekt
MAKOS