Logowanie

Języki

 • Polski
 • English

Logowanie  

Zakładanie kont

W sprawie kont umożliwiających zalogowanie się na stronie należy skontaktować się z Rashadem Al-Yawir, Łukaszem Piwowarem lub Przemysławą Kanarek. Wstępnie założone są konta skopiowane ze starej strony z małymi modyfikacjmi:

 • pracownicy mają nazwy użytkowników takie, jak na światowicie, np. pka, pawelz czy lpi;
 • studenci mają nazwy: imie.nazwisko (docelowo małymi literami i bez polskich znaków, ale niektórzy mogą mieć jeszcze pisane z wielkiej litery imię i nazwisko - proszę próbować).

Logowanie na stronę

Użytkownicy strony są podzieleni na kilka grup mających różne uprawnienia.

 • Goście, czyli użytkownicy niezalogowani mogą przeglądać większość informacji zamieszczonych na stronie.
 • Studenci mają prawo przeglądać wszystkie informacje opublikowane na stronie i dodatkowo zabierać głos na forach i głosować w ankietach.
 • Pracownicy mogą przeglądać wszystkie informacje opublikowane na stronie oraz zamieszczać własne ogłoszenia w kilku grupach tematycznych, tj. Ogłoszenia bieżące dla studentów (odwołanie zajęć), Tematy prac magisterskich czy Terminy egzaminów i kolokwiów.
 • Redaktorzy mogą zamieszczać wpisy na stronie i je usuwać; mogą modyfikować strukturę strony (zakładać podstrony, modyfikować treści, zakładać bloki).
 • Administratorzy mają wszelkie uprawnienia redaktora i dodatkowo zarządzają użytkownikami strony.

Logowanie do serwisów dostępnych przez stronę

Większość z serwisów ma na razie niezależne systemy logowania.

 • System zapisów - loginy i hasła studenci otrzymują na zajęciach organizacyjnych na pierwszym roku; pracownicy i inni studenci w sprawie kont mogą zwracać się do dyrektora ds. dydaktycznych; login i hasło z Systemu Zapisów służy także do dostępu do Oceny Zajęć (dla pracowników i dla studentów) oraz do Oferty Dydaktycznej (dla pracowników).
 • USOS - użytkownikami do systemu obsługi dziekanatu zarządza administrator wyznaczony przez dziekana i w sprawie kont i dostępu do systemu USOS i USOS Web należy zgłaszać się do dziekanatu. Wstępnie studenci mają zakładane konta o identyfikatorach i hasłach z systemu IRKA.
 • Platforma edukacyjna Moodle - konto na platformie można założyć samodzielnie poprzez jej stronę wejściową. Konta dla pracowników o wyższych uprawnieniach, pozwalających na zakładanie i prowadzenie własnych kursów, może zakładać administrator Moodle - kontakt przez dyrektora ds. dydaktycznych.
Adres:
Instytut Informatyki
Uniwersytetu Wroclawskiego
ul. Joliot-Curie 15
50-383 Wroclaw
Sekretariat
tel.: 71 375 7800
tel.: 71 325 1271
fax: 71 375 7801
sekretariat@ii.uni.wroc.pl
Dziekanat
tel.: 71 375 7892
dziekan@ii.uni.wroc.pl
sprawy studenckie:
dziekanat@ii.uni.wroc.pl
Portiernia
tel.: 71 375 7958
Redaktor strony WWW
redaktor@ii.uni.wroc.pl
Projekt
MAKOS