Logowanie

Języki

  • Polski
  • English

Podział informacji na stronie  

Zasadniczy podział informacji wprowadzony na stronie jest odzwierciedlony przez główne punkty menu strony.

  1. Aktualności - bieżące ogłoszenia o wydarzeniach w instytucie;
  2. Instytut - podstrona zawiera informacje kontaktowe, strukturę osobową instytutu, opis infrastruktury oraz rys historyczny w postaci kroniki instytutu.
  3. Nauka - na tej podstronie znajdują się ogłoszenia o wydarzeniach naukowych, opis działalności naukowej pracowników i studentów, dostęp do materiałów naukowych.
  4. Studia - na tej podstronie znajdują się programy studiów prowadzonych w instytucie oraz wszelkie informacje i rozporządzenia związane z tokiem studiów, egzaminami końcowymi (magisterskim, licencjackim) oraz praktykami.
  5. Współpraca - podstrona zawiera informacje o długofalowej i szeroko zakrojonej współpracy Instytutu z różnymi instytucjami w dziedzinie nauki, dydaktyki i/lub popularyzacji informatyki oraz o programach wymiany studentów.
  6. Dla studentów - na tej podstronie są zgromadzone informacje i serwisy związane z dydaktyką i studiowaniem. Można na niej znaleźć bieżące ogłoszenia dotyczące zajęć, wejścia do potrzebnych serwisów (zapisy, ocena zajęć, USOS czy Moodle) informacje o materiałach dydaktycznych i organizacjach studenckich.
  7. Dla kandydatów - podstrona zawiera informacje o naborze na studia przeznaczone głównie dla osób zainteresowanych studiowaniem informatyki w naszym instytucie. Wchodząc na tę stronę można dowiedzieć się o zasadach rekrutacji, poznać opinie o studiach osób, które już studiują, dowiedzieć się o możliwościach uzyskania stypendium, dofinansowania.
  8. Dla młodzieży - na tej podstronie gromadzone są informacje mogące zainteresować młodzież szkolną, której zainteresowania informatyczne wykraczają znacznie poza program szkolny; znajdują się tam informacje o imprezach organizowanych przez Instytut dla młodzieży oraz innych skierowanych do niej inicjatywach.
Adres:
Instytut Informatyki
Uniwersytetu Wroclawskiego
ul. Joliot-Curie 15
50-383 Wroclaw
Sekretariat
tel.: 71 375 7800
tel.: 71 325 1271
fax: 71 375 7801
sekretariat@ii.uni.wroc.pl
Dziekanat
tel.: 71 375 7892
dziekan@ii.uni.wroc.pl
sprawy studenckie:
dziekanat@ii.uni.wroc.pl
Portiernia
tel.: 71 375 7958
Redaktor strony WWW
redaktor@ii.uni.wroc.pl
Projekt
MAKOS