Logowanie

Języki

  • Polski
  • English

Dostęp do informacji na stronie  

  1. Menu główne (Aktualności, Instytut itd.) jest widoczne na górze strony i na dole strony. Zawiera wejścia do podstron zawierających informacje według głównego podziału na sprawy instytutowe, naukowe, studenckie i inne.
  2. Menu podręczne (KSI, Moodle itd.) jest wyświetlone na górze. Zawiera bezpośrednie wejścia do często używanych usług.
  3. Bloki promocyjne są wyświetlane w prawej kolumnie. Zawierają zazwyczaj emblemat graficzny ważnego wydarzenia lub instytucji współpracującej w danym okresie z Instytutem.
  4. Ogłoszenia zamieszczane na stronie są oznaczone różnymi kategoriami, tj. aktualności, nauka, kronika itd. Ogłoszenia z konkretnej kategorii są zazwyczaj wyświetlane na określonej podstronie. Do podstrony tej można przejść klikając na wybraną kategorię widoczną przy dowolnym ogłoszeniu. Można także wybrać Kategorie ogłoszeń z bloku widocznego w lewej kolumnie. W bloku tym jest także link pozwalający bezpośrednio wejść na stronę, z której można dodać ogłoszenie (wymaga to uprawnień pracownika).
  5. Mapa strony jest dostępna poprzez odpowiedni link w Menu.
  6. Strony ukryte - wybrane podstrony są dostępne jedynie dla użytkowników zalogowanych. Zawierają one typowo wewnętrzne informacje, które nie muszą być widoczne dla osób spoza instytutu. Podstrony ukryte są niewidoczne w menu dla użytkownika niezalogowanego.
  7. Wyszukiwarka - pozwala odnaleźć wszystkie podstrony i ogłoszenia zawierające określone słowa.
Adres:
Instytut Informatyki
Uniwersytetu Wroclawskiego
ul. Joliot-Curie 15
50-383 Wroclaw
Sekretariat
tel.: 71 375 7800
tel.: 71 325 1271
fax: 71 375 7801
sekretariat@ii.uni.wroc.pl
Dziekanat
tel.: 71 375 7892
dziekan@ii.uni.wroc.pl
sprawy studenckie:
dziekanat@ii.uni.wroc.pl
Portiernia
tel.: 71 375 7958
Redaktor strony WWW
redaktor@ii.uni.wroc.pl
Projekt
MAKOS