Logowanie

Języki

  • Polski
  • English

Sukces drużyny Continuum i łazika marsjańskiego  

Drużyna Continuum i jej łazik marsjański dostali się do finału mistrzostw świata łazików marsjańskich w USA. Gratulacje!!

https://www.facebook.com/universityroverchallenge/?fref=nf

Budowa łazika zostanie dofinansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w konkursie Najlepsi z Najlepszych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza – Edukacja – Rozwój.

Adres:
Instytut Informatyki
Uniwersytetu Wroclawskiego
ul. Joliot-Curie 15
50-383 Wroclaw
Sekretariat
tel.: 71 375 7800
tel.: 71 325 1271
fax: 71 375 7801
sekretariat@ii.uni.wroc.pl
Dziekanat
tel.: 71 375 7892
dziekan@ii.uni.wroc.pl
sprawy studenckie:
dziekanat@ii.uni.wroc.pl
Portiernia
tel.: 71 375 7958
Redaktor strony WWW
redaktor@ii.uni.wroc.pl
Projekt
MAKOS