Logowanie

Języki

  • Polski
  • English

Seminarium ZMN: Urszula Libal o "Dyskretnej transformacie falkowej - własnościach i metodach"  

Na kolejnym seminarium Zakładu Metod Numerycznych (22 marca, godz. 14:15, sala 237) dr Urszula Libal (Politechnika Wrocławska) przedstawi referat pt. "Dyskretna transformata falkowa - własności i metody'".

Streszczenie

Zastosowania funkcji falkowych w przetwarzaniu sygnałów i obrazów cieszą się niegasnącą popularnością. W referacie przedstawione zostaną podstawowe własności funkcji falkowych i ich zastosowania. Omówione będą metody syntezy funkcji skalującej i falki-matki za pomocą algorytmu Stranga. Zaprezentowane zostaną dwa modele - zdekomponowany i zagregowany - falkowej reprezentacji sygnału oraz szybki algorytm Mallata wyznaczania współczynników modelu.

Adres:
Instytut Informatyki
Uniwersytetu Wroclawskiego
ul. Joliot-Curie 15
50-383 Wroclaw
Sekretariat
tel.: 71 375 7800
tel.: 71 325 1271
fax: 71 375 7801
sekretariat@ii.uni.wroc.pl
Dziekanat
tel.: 71 375 7892
dziekan@ii.uni.wroc.pl
sprawy studenckie:
dziekanat@ii.uni.wroc.pl
Portiernia
tel.: 71 375 7958
Redaktor strony WWW
redaktor@ii.uni.wroc.pl
Projekt
MAKOS