Logowanie

Języki

  • Polski
  • English

Seminarium ZMN: Mieczysław Wodecki o "Starych problemach, nowych metodach optymalizacji dyskretnej"  

Na najbliższym seminarium Zakładu Metod Numerycznych (15 marca, godz. 14:15, sala 237) dr hab. Mieczysław Wodecki przedstawi referat pt. "Stare problemy, nowe metody optymalizacji dyskretnej".

Streszczenie:

Omówione zostaną trzy, spośród obecnie prowadzonych, tematy badawcze.

1. Problemy szeregowania zadań wielomaszynowych (wieloprocesorowych) z różnymi kryteriami.

2. Harmonogramowanie "bez czekani" (no idle, no store) z uwzględnieniem balansowania zasobów.

3. Metody kierowania trajektorii obliczeń (w algorytmach metaheurystycznych) w "obiecujące" obszary przestrzeni rozwiązań.

Adres:
Instytut Informatyki
Uniwersytetu Wroclawskiego
ul. Joliot-Curie 15
50-383 Wroclaw
Sekretariat
tel.: 71 375 7800
tel.: 71 325 1271
fax: 71 375 7801
sekretariat@ii.uni.wroc.pl
Dziekanat
tel.: 71 375 7892
dziekan@ii.uni.wroc.pl
sprawy studenckie:
dziekanat@ii.uni.wroc.pl
Portiernia
tel.: 71 375 7958
Redaktor strony WWW
redaktor@ii.uni.wroc.pl
Projekt
MAKOS