Logowanie

Języki

  • Polski
  • English

Informacja o pracy dyplomowej  

Studenci ostatniego roku studiów I stopnia są zobowiązani do wyboru tematu pracy dyplomowej. Informacje na temat prac dyplomowych znajdują się na stronie: http://ii.uni.wroc.pl/prace_dyplomowe

Adres:
Instytut Informatyki
Uniwersytetu Wroclawskiego
ul. Joliot-Curie 15
50-383 Wroclaw
Sekretariat
tel.: 71 375 7800
tel.: 71 325 1271
fax: 71 375 7801
sekretariat@ii.uni.wroc.pl
Dziekanat
tel.: 71 375 7892
dziekan@ii.uni.wroc.pl
sprawy studenckie:
dziekanat@ii.uni.wroc.pl
Portiernia
tel.: 71 375 7958
Redaktor strony WWW
redaktor@ii.uni.wroc.pl
Projekt
MAKOS