Logowanie

Języki

  • Polski
  • English

Wyróżnienie w konkursie PTI na najlepsze prace magisterskie  

Praca magisterska Mateusza Lewandowskiego pt. Approximation algorithms for node-weighted prize-collecting Steiner tree problems on planar graphs wykonana w Uniwersytecie Wrocławskim (Wydział Matematyki i Informatyki, Instytut Informatyki; promotor: prof. Uniwersytetu Wrocławskiego dr hab. Jarosław Byrka) została wyróżniona w XXXII Ogólnopolskim Konkursie Polskiego Towarzystwa Informatycznego na najlepsze prace magisterskie z informatyki. Więcej szczegółów na temat konkursu i pozostałych nagrodzonych w załączonym pliku.

ZałącznikWielkość
Wyniki_XXXII_KPM_PTI.pdf216.96 KB
Adres:
Instytut Informatyki
Uniwersytetu Wroclawskiego
ul. Joliot-Curie 15
50-383 Wroclaw
Sekretariat
tel.: 71 375 7800
tel.: 71 325 1271
fax: 71 375 7801
sekretariat@ii.uni.wroc.pl
Dziekanat
tel.: 71 375 7892
dziekan@ii.uni.wroc.pl
sprawy studenckie:
dziekanat@ii.uni.wroc.pl
Portiernia
tel.: 71 375 7958
Redaktor strony WWW
redaktor@ii.uni.wroc.pl
Projekt
MAKOS