Logowanie

Języki

  • Polski
  • English

Prace i egzaminy dyplomowe  

Informacje na podstronach Prace dyplomowe, Egzamin magisterski oraz Egzamin licencjacki zostały uzupełnione i uporządkowane tak, by przejrzyściej przedstawić procedurę i formalności związane z tworzeniem prac dyplomowych oraz podchodzeniem do egzaminów dyplomowych. Studentów, których tematy te powinny już teraz interesować (ostatni semestr stuiów 1-go stopnia lub ostatni rok studiów 2-go stopnia), proszę o zapoznanie się z informacjami na tych stronach.

Adres:
Instytut Informatyki
Uniwersytetu Wroclawskiego
ul. Joliot-Curie 15
50-383 Wroclaw
Sekretariat
tel.: 71 375 7800
tel.: 71 325 1271
fax: 71 375 7801
sekretariat@ii.uni.wroc.pl
Dziekanat
tel.: 71 375 7892
dziekan@ii.uni.wroc.pl
sprawy studenckie:
dziekanat@ii.uni.wroc.pl
Portiernia
tel.: 71 375 7958
Redaktor strony WWW
redaktor@ii.uni.wroc.pl
Projekt
MAKOS