Logowanie

Języki

  • Polski
  • English

Algorytmy online dla podstawowych problemów sieciowych  

Trzyletni program badawczy "Algorytmy online dla podstawowych problemów sieciowych" ogłasza nabór na ostatni rok trwania projektu i zaprasza do współpracy doktorantów i magistrantów zamierzających kontynuować karierę na studiach doktoranckich. Oferujemy jedno roczne stypendium badawcze w wysokości 750 zł / miesiąc. Termin nadsyłania CV to 15 stycznia 2016 r. Więcej informacji można znaleźć na stronie projektu: http://www.ii.uni.wroc.pl/~mbi/grants/ncn_2014/.

Adres:
Instytut Informatyki
Uniwersytetu Wroclawskiego
ul. Joliot-Curie 15
50-383 Wroclaw
Sekretariat
tel.: 71 375 7800
tel.: 71 325 1271
fax: 71 375 7801
sekretariat@ii.uni.wroc.pl
Dziekanat
tel.: 71 375 7892
dziekan@ii.uni.wroc.pl
sprawy studenckie:
dziekanat@ii.uni.wroc.pl
Portiernia
tel.: 71 375 7958
Redaktor strony WWW
redaktor@ii.uni.wroc.pl
Projekt
MAKOS