Logowanie

Języki

  • Polski
  • English

Biuletyn aktualności II - październik 2015  

Nagrody i wyróżnienia

Praca Pawła Gawrychowskiego i Damiana Straszaka Strong Inapproximability of the Shortest Reset Word została uznana za Best paper na konferencji Mathematical Foundations of Computer Science (MFCS15).

Marcin Bieńkowski dostał stypendium dla wybitnych młodych naukowców MNiSW 2015. (Errata do wyd. wrześniowego: Arturowi Jeżowi przyznano to stypendium w poprzednim roku.)

Drużyna naszych studentów w składzie: Bartłomiej Dudek, Maciej Dulęba i Mateusz Gołębiewski zajęła 2. miejsce w zawodach Central Europe Programming Contest, które odbyły się dniach 13-15 listopada, 2015. Tym samym zespół ten zakwalifikował się do finałów Mistrzostw Świata, które odbędą się w maju 2016 w Tajlandii. Gratulujemy, cieszymy się i trzymamy kciuki. Więcej informacji na stronie: http://cerc.hsin.hr/

Międzynarodowy Konkurs Informatyczny Bóbr (http://www.bobr.edu.pl) został wyróżniony „Informatics Europe Best Practices in Education Award“ przez Informatics Europe, którego Instytut Informatyki UWr jest członkiem. Głównym organizatorem konkursu w Polsce jest Maciej M. Sysło. Konkurs jest bezpłatny dla uczniów, a jego organizatorzy pracują społecznie. Bierze w nim udział blisko 40 krajów i milion uczniów z pięciu kontynentów (http://www.bebras.org/). Polska była drugim po Litwie krajem, w którym przeprowadzono ten konkurs. Dwukrotnie (w 2008 i 2013) w Toruniu zorganizowano międzynarodowe warsztaty tego konkursu. W 2013 roku tę samą nagrodę uzyskał projekt Informatyka+Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki, którego kierownikiem merytorycznym był Maciej M Sysło.

Awanse naukowe

Sukcesem zakończyła się obrona pracy doktorskiej Marka Szykuły pod tytułem „Algorytmy dla automatów synchronizowalnych”. Streszczenie doktoratu znajduje się na stronie http://www.wmi.uni.wroc.pl/doktoraty. Marek Szykuła jest zatrudniony jako asystent w naszym instytucie.

Konferencje

Anna M. Bartkowiak została członkiem komitetów programowych 15th International Conference on Intelligent Systems Design and Applications (ISDA) oraz 5th World Congress on Information and Communication Technologies oraz 15th International Conference on Hybrid Intelligent Systems.

Katarzyna Paluch została członkiem komitetu programowego 41th
International Symposium on Mathematical Foundations of Computer Science (MFCS16)

Studia

W nowym roku akademickim ukazała się książka Stiepanowa i Rose'a pt. Od matematyki do programowania uogólnionego, przełożona przez Zdzisława Płoskiego. Jest to już plus minus dwudziesty przekład.

W tym semestrze po raz pierwszy jest prowadzony w Instytucie Informatyki zaawansowany wykład z logiki dla informatyków, przeznaczony dla studentów pierwszego semestru. Studenci poznają na nim między innymi gry Ehrenfeuchta-Fraisse'go oraz wyrażalność arytmetyki Peana. Na wykład zapisało się 24 studentów.

Ciekawe publikacje:

  1. Thomas A. Henzinger, Jan Otop, Roopsha Samanta, Lipschitz Robustness of Timed {I/O} Systems, International Conference on Verification, Model Checking, and Abstract Interpretation (VMCAI16).
  2. P. Gospodarczyk, P. Woźny, Merging of Bézier curves with box constraints, Journal of Computational and Applied Mathematics 296 (2016), 265-274.
  3. Anna M. Bartkowiak, Radoslaw Zimroz. Probabilistic Principal Components and Mixtures, How This Works, Computer Information Systems and Industrial Management, Proceedings of 14th IFIP TC 8 International Conference (CISIM15), LNCS 9339, pp. 24–35.
  4. Anna M. Bartkowiak, Radoslaw Zimroz, NMF and PCA as applied to gearbox data. Intelligent Data Engineering and Automated Learning (IDEAL15), LNCS 9375, pp. 199-206.
  5. Pratik Ghosal, Adam Kunysz, Katarzyna Paluch, Characterisation of Strongly Stable Matchings, ACM-SIAM Symposium on Discrete Algorithms (SODA16),

(Publikacja biuletynu za J.Michaliszynem - oryginał na stronie http://iinews.ml)

Adres:
Instytut Informatyki
Uniwersytetu Wroclawskiego
ul. Joliot-Curie 15
50-383 Wroclaw
Sekretariat
tel.: 71 375 7800
tel.: 71 325 1271
fax: 71 375 7801
sekretariat@ii.uni.wroc.pl
Dziekanat
tel.: 71 375 7892
dziekan@ii.uni.wroc.pl
sprawy studenckie:
dziekanat@ii.uni.wroc.pl
Portiernia
tel.: 71 375 7958
Redaktor strony WWW
redaktor@ii.uni.wroc.pl
Projekt
MAKOS