Logowanie

Języki

 • Polski
 • English

Biuletyn aktualności II - wrzesień 2015  

Nagrody i wyróżnienia

Artur Jeż dostał stypendium dla wybitnych młodych naukowców MNiSW 2014.

Łazik naszych studentów zajął szóste miejsce w konkursie European Rover Challenge 2015: http://roverchallenge.eu.

Awanse naukowe

W piątek, 3 października, sukcesem zakończyły się dwie obrony doktoratów: Piotr Witkowski obronił pracę Złożoność pewnych logik z monadycznymi programami Datalogowymi, a Łukasz Stafiniak obronił pracę GADTs for Reconstruction of Invariants and Postconditions.

Granty

Rozpoczyna się realizacja pięciu nowych grantów. W konkursie OPUS 8 najlepiej spośród 50 zgłoszeń został oceniony wniosek dra Artura Jeża, a trzecie miejsce zajął wniosek prof. Witolda Charatonika; w konkursie SONATA 8 dr dr Jan Chorowski, Jakub Michaliszyn i Jan Otop zajęli całe podium. Projekty to:

 • Kompresja, logika, języki formalne: nowe podejścia łączące różne dziedziny, Artur Jeż.
 • Metody wnioskowania o programach w językach wyższego rzędu, Witold Charatonik.
 • Zastosowanie rekurencyjnych i głębokich sieci neuronowych do modelowania akustycznego sygnału mowy, Jan Chorowski.
 • Logiki do przetwarzania danych i weryfikacji, Jakub Michaliszyn.
 • Automaty z wagami dla własności kwantytatywnych, Jan Otop
 • .

Konferencje

W dniach 20-24 września w instytucie odbyły się konferencje Automated Reasoning with Analytic Tableaux and Related Methods oraz International Symposium on Frontiers of Combining Systems. Głównym organizatorem był Hans de Nivelle.

Artur Jeż został zaproszony do komitetów programowych DLT 2015, STACS 2016, MFCS 2016, a Jan Otop do rozszerzonego komitetu programowego (External Review Committee) CAV 2016.

Studia

Od 1 października obowiązuje nowy regulamin studiów, dający studentom między innymi prawo do udziału w tworzeniu i modyfikowaniu programów kształcenia: http://www.uni.wroc.pl/studia/regulamin-studi%C3%B3w.

Ważne publikacje:

 1. Jaroslaw Byrka, Thomas Pensyl, Bartosz Rybicki, Joachim Spoerhase, Aravind Srinivasan, Khoa Trinh: An Improved Approximation Algorithm for Knapsack Median Using Sparsification. European Symposium on Algorithms (ESA 2015).
 2. Tomasz Gogacz, Jerzy Marcinkowski. The Hunt for a Red Spider: Conjunctive Query Determinacy Is Undecidable.
 3. Artur Jeż: Context Unification is in PSPACE. International Colloquium on Automata, Languages, and Programming (ICALP 2014).
 4. Artur Jeż: Faster Fully Compressed Pattern Matching by Recompression. ACM Transactions on Algorithms (TAGL).
 5. Jakub Michaliszyn, Emanuel Kieroński, Jan Otop: On the Decidability of Elementary Modal Logics, ACM Transactions on Computational Logic (TOCL).
 6. Krishnendu Chatterjee, Thomas A. Henzinger, Jan Otop, Yaron Welner: Quantitative Fair Simulation Games, Information and Computation (IANDC)

(Publikacja biuletynu za J.Michaliszynem - oryginał na stronie http://iinews.ml)

Adres:
Instytut Informatyki
Uniwersytetu Wroclawskiego
ul. Joliot-Curie 15
50-383 Wroclaw
Sekretariat
tel.: 71 375 7800
tel.: 71 325 1271
fax: 71 375 7801
sekretariat@ii.uni.wroc.pl
Dziekanat
tel.: 71 375 7892
dziekan@ii.uni.wroc.pl
sprawy studenckie:
dziekanat@ii.uni.wroc.pl
Portiernia
tel.: 71 375 7958
Redaktor strony WWW
redaktor@ii.uni.wroc.pl
Projekt
MAKOS