Logowanie

Języki

  • Polski
  • English

Prezentacje Pracowni Inteligencji Obliczeniowej na Dolnośląskim Festiwalu Nauki  

Grupa naukowców z Pracowni Inteligencji Obliczeniowej zaprezentuje na tegorocznym Dolnośląskim Festiwalu Nauki dwie prezentacje pt. "Bliskie spotkania ze sztuczną inteligencją", "Jak uczyć nowoczesny komputer?".
Więcej informacji: http://cirg.ii.uni.wroc.pl/?page_id=65

Adres:
Instytut Informatyki
Uniwersytetu Wroclawskiego
ul. Joliot-Curie 15
50-383 Wroclaw
Sekretariat
tel.: 71 375 7800
tel.: 71 325 1271
fax: 71 375 7801
sekretariat@ii.uni.wroc.pl
Dziekanat
tel.: 71 375 7892
dziekan@ii.uni.wroc.pl
sprawy studenckie:
dziekanat@ii.uni.wroc.pl
Portiernia
tel.: 71 375 7958
Redaktor strony WWW
redaktor@ii.uni.wroc.pl
Projekt
MAKOS