Logowanie

Języki

  • Polski
  • English

Organizacja roku akademickiego 2015/2016  

SEMESTR ZIMOWY

Okres zajęć dydaktycznych: 01.10.2015 r. – 01.02.2016 r.
Dni rektorskie:

  • 01.10.2015 r. (Uroczysta Inauguracja)
  • 02.11.2015 r.
  • 13.11.2015 r. (Święto Uniwersytetu)

Przerwa świąteczna: 23.12.2015 r. – 3.01.2016 r.
Sesja egzaminacyjna: 02.02.2016 r. – 14.02.2016 r.
Sesja poprawkowa: 15.02.2016 r. – 21.02.2016 r.

  • 05 stycznia 2016 r. (wtorek) - przeprowadzone zostaną zajęcia środowe
  • 01 lutego 2016 r. (poniedziałek) - przeprowadzone zostaną zajęcia środowe

SEMESTR LETNI

Okres zajęć dydaktycznych: 22.02.2016 r. – 14.06.2016 r.
Dni rektorskie: 12.05.2016 r. (Juwenalia)
Przerwa świąteczna: 25.03.2016 r. - 29.03.2016 r.
Sesja egzaminacyjna: 15.06.2016 r. – 30.06.2016 r.
Sesja poprawkowa: 01.09.2016 r. – 11.09.2016 r.

  • 25 maja 2016 r. (środa) - przeprowadzone zostaną zajęcia czwartkowe
Adres:
Instytut Informatyki
Uniwersytetu Wroclawskiego
ul. Joliot-Curie 15
50-383 Wroclaw
Sekretariat
tel.: 71 375 7800
tel.: 71 325 1271
fax: 71 375 7801
sekretariat@ii.uni.wroc.pl
Dziekanat
tel.: 71 375 7892
dziekan@ii.uni.wroc.pl
sprawy studenckie:
dziekanat@ii.uni.wroc.pl
Portiernia
tel.: 71 375 7958
Redaktor strony WWW
redaktor@ii.uni.wroc.pl
Projekt
MAKOS