Logowanie

Języki

  • Polski
  • English

Wydarzenia naukowe  

 

Na najbliższym seminarium Zakładu Metod Numerycznych (5 maja, godz. 14:15, sala 237) prof. Stefan Paszkowski przedstawi referat pt. "Przyspieszanie zbieżności szeregów naprzemiennych".

Streszczenie:

Dla dość szerokiej klasy takich szeregów podano

(i) metodę numeryczną przyspieszania ich zbieżności, związaną z pewnym równaniem różnicowym i ogólniejszą niż znane metody Levina i Wenigera,
(ii) opartą na tymże równaniu metodę analityczną konstrukcji ułamka łańcuchowego, którego redukty pozwalają obliczać przybliżenia sumy szeregu.

Na kolejnym seminarium Zakładu Metod Numerycznych (28 kwietnia, godz. 14:15, sala 237) mgr Przemysław Gospodarczyk i dr hab. Paweł Woźny przedstawią referat pt. "Nowa własność baz dualnych i jej zastosowanie" (streszczenie w załączniku).

W najbliższą środę (22 kwietnia), o godz. 10:15, w sali 119 Alan Schmitt z Inria Rennes wygłosi wykład o formalizacji języka JavaScript realizowanej w ramach projektu JSCert , w którym jednym z wykonawców jest obecnie Marek Materzok.

Tytuł:
JSCert, a two-pronged approach to JavaScript formalization

Streszczenie:

W dniu 23 kwietnia 2015 (czwartek, godz. 12:15-14:00, sala 119) na seminarium Zakładów Złożoności Obliczeniowej i Analizy Algorytmów oraz Optymalizacji Kombinatorycznej wygłoszone zostaną dwie prezentacje:

  • Adrian Kosowski przedstawi wyniki z pracy z konferencji SODA 2013 pt. Time-space tradeoffs for graph exploration and s-t connectivity oraz wyniki uzyskane wraz z Dominikiem Pająkiem.
  • Przemysław Uznański przedstawi wyniki z pracy pt. Lock-in Problem for Parallel Rotor-router Walks autorów J. Chalopin, S. Das, P. Gawrychowski, A. Kosowski, A. Labourel, P. Uznanski.

Na najbliższym seminarium Zakładu Metod Numerycznych (31 marca, godz. 14:15, sala 237) dr Rafał Nowak przedstawi referat pt. "Krótkie wprowadzenie do programu FreeFem++ oraz języka Julia".

Na najbliższym seminarium Zakładu Złożoności Obliczeniowej i Algorytmów (czwartek, 26 marca, godz. 12:15, sala 310) Kamil Wolny (Politechnika Wrocławska) wygłosi wykład "Algorytmy dla sieci ad hoc i ich analiza".

Kanał XML
 
Adres:
Instytut Informatyki
Uniwersytetu Wroclawskiego
ul. Joliot-Curie 15
50-383 Wroclaw
Sekretariat
tel.: 71 375 7800
tel.: 71 325 1271
fax: 71 375 7801
sekretariat@ii.uni.wroc.pl
Dziekanat
tel.: 71 375 7892
dziekan@ii.uni.wroc.pl
sprawy studenckie:
dziekanat@ii.uni.wroc.pl
Portiernia
tel.: 71 375 7958
Redaktor strony WWW
redaktor@ii.uni.wroc.pl
Projekt
MAKOS