Logowanie

Języki

  • Polski
  • English

Instytut  

 

Biuletyn aktualności II - październik 2015

Nagrody i wyróżnienia

Praca Pawła Gawrychowskiego i Damiana Straszaka Strong Inapproximability of the Shortest Reset Word została uznana za Best paper na konferencji Mathematical Foundations of Computer Science (MFCS15).

Marcin Bieńkowski dostał stypendium dla wybitnych młodych naukowców MNiSW 2015. (Errata do wyd. wrześniowego: Arturowi Jeżowi przyznano to stypendium w poprzednim roku.)

Drużyna naszych studentów w składzie: Bartłomiej Dudek, Maciej Dulęba i Mateusz Gołębiewski zajęła 2. miejsce w zawodach Central Europe Programming Contest, które odbyły się dniach 13-15 listopada, 2015. Tym samym zespół ten zakwalifikował się do finałów Mistrzostw Świata, które odbędą się w maju 2016 w Tajlandii. Gratulujemy, cieszymy się i trzymamy kciuki. Więcej informacji na stronie: http://cerc.hsin.hr/

Międzynarodowy Konkurs Informatyczny Bóbr (http://www.bobr.edu.pl) został wyróżniony „Informatics Europe Best Practices in Education Award“ przez Informatics Europe, którego Instytut Informatyki UWr jest członkiem. Głównym organizatorem konkursu w Polsce jest Maciej M. Sysło. Konkurs jest bezpłatny dla uczniów, a jego organizatorzy pracują społecznie. Bierze w nim udział blisko 40 krajów i milion uczniów z pięciu kontynentów (http://www.bebras.org/). Polska była drugim po Litwie krajem, w którym przeprowadzono ten konkurs. Dwukrotnie (w 2008 i 2013) w Toruniu zorganizowano międzynarodowe warsztaty tego konkursu. W 2013 roku tę samą nagrodę uzyskał projekt Informatyka+Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki, którego kierownikiem merytorycznym był Maciej M Sysło.

Awanse naukowe

Sukcesem zakończyła się obrona pracy doktorskiej Marka Szykuły pod tytułem „Algorytmy dla automatów synchronizowalnych”. Streszczenie doktoratu znajduje się na stronie http://www.wmi.uni.wroc.pl/doktoraty. Marek Szykuła jest zatrudniony jako asystent w naszym instytucie.

Konferencje

Anna M. Bartkowiak została członkiem komitetów programowych 15th International Conference on Intelligent Systems Design and Applications (ISDA) oraz 5th World Congress on Information and Communication Technologies oraz 15th International Conference on Hybrid Intelligent Systems.

Katarzyna Paluch została członkiem komitetu programowego 41th
International Symposium on Mathematical Foundations of Computer Science (MFCS16)

Biuletyn aktualności II - wrzesień 2015

Nagrody i wyróżnienia

Artur Jeż dostał stypendium dla wybitnych młodych naukowców MNiSW 2014.

Łazik naszych studentów zajął szóste miejsce w konkursie European Rover Challenge 2015: http://roverchallenge.eu.

Awanse naukowe

W piątek, 3 października, sukcesem zakończyły się dwie obrony doktoratów: Piotr Witkowski obronił pracę Złożoność pewnych logik z monadycznymi programami Datalogowymi, a Łukasz Stafiniak obronił pracę GADTs for Reconstruction of Invariants and Postconditions.

Granty

Rozpoczyna się realizacja pięciu nowych grantów. W konkursie OPUS 8 najlepiej spośród 50 zgłoszeń został oceniony wniosek dra Artura Jeża, a trzecie miejsce zajął wniosek prof. Witolda Charatonika; w konkursie SONATA 8 dr dr Jan Chorowski, Jakub Michaliszyn i Jan Otop zajęli całe podium. Projekty to:

  • Kompresja, logika, języki formalne: nowe podejścia łączące różne dziedziny, Artur Jeż.
  • Metody wnioskowania o programach w językach wyższego rzędu, Witold Charatonik.
  • Zastosowanie rekurencyjnych i głębokich sieci neuronowych do modelowania akustycznego sygnału mowy, Jan Chorowski.
  • Logiki do przetwarzania danych i weryfikacji, Jakub Michaliszyn.
  • Automaty z wagami dla własności kwantytatywnych, Jan Otop
  • .

Konferencje

W dniach 20-24 września w instytucie odbyły się konferencje Automated Reasoning with Analytic Tableaux and Related Methods oraz International Symposium on Frontiers of Combining Systems. Głównym organizatorem był Hans de Nivelle.

Artur Jeż został zaproszony do komitetów programowych DLT 2015, STACS 2016, MFCS 2016, a Jan Otop do rozszerzonego komitetu programowego (External Review Committee) CAV 2016.

Nasi laureaci Nagrody im. Witolda Lipskiego

Nagroda im. Witolda Lipskiego jest przyznawana od 2005 roku. Jej zadaniem jest docenienie i wyróżnienie młodych polskich naukowców za pracę w dziedzinie informatyki i jej zastosowań. Co roku Rada Nagrody honoruje za wybitne osiągnięcia światowego formatu 1–2 osoby z grona pracowników i studentów polskich uczelni.

2013

Laureatem nagrody został Paweł Gawrychowski. Paweł w 2007 roku ukończył u nas studia, a w roku 2011 obronił pracę doktorską, obecnie zaś przebywa na stażu podoktorskim w Max-Planck-Institut für Informatik w Saarbrücken. Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół problemów związanych z konstruowaniem efektywnych algorytmów i struktur danych dla problemów związanych z przetwarzaniem danych tekstowych, ze szczególnym uwzględnieniem wyszukiwania wzorca w skompresowanym tekście bez jego wcześniejszej dekompresji. Więcej informacji na stronie http://nagrodalipskiego.mimuw.edu.pl/#konkurs2013.

2012

Honorowe wyróżnienie otrzymał Artur Jeż. W 2006 roku Artur ukończył na naszym wydziale studia informatyczne i matematyczne, w 2010 roku obronił pracę doktorską, w latach 2010-12 pracował w Instytucie Informatyki. Obecnie przebywa na stażu podoktorskim w Max-Planck-Institut für Informatik w Saarbrücken. W swojej pracy naukowej zajmuje się problematyką na styku języków formalnych i algorytmiki: wyrażalnością gramatyk koniunkcyjnych oraz związanymi z nimi układami równań nad zbiorami liczb naturalnych jak również związkami między kompresją danych a równaniami w słowach, rozpoznawaniem słów przez automaty skończone oraz wyszukiwaniem wzorca. Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://nagrodalipskiego.mimuw.edu.pl/konkurs2012/konkurs2012.html.

Po raz kolejny w finałach ACM-ICPC!

Historia zawodów ACM-ICPC sięga lat 70-tych XX-go wieku. Obecnie stanowią one wieloetapowy system konkursów regionalnych i ogólnoświatowych rozgrywanych na sześciu kontynentach, w prawie 100 krajach. Startuje w nich ponad 2 tysiące uczelni i prawie 30 tysięcy studentów. O zawodach sami organizatorzy mówią wprost i bez fałszywej skromności, że jest to: "the oldest, largest, and most prestigious programming contest in the world". Nasi studenci startują w zawodach regionalnych od lat 90-tych XX-go wieku, a do finału dostali się po raz pierwszy w 2005 roku. W tym roku są w nim ponownie!

2013/2014: Reprezentacja Uniwersytetu Wrocławskiego w składzie: Anna Piekarska, Jakub Tarnawski i Tomasz Syposz awansowała do finałów zawodów ACM-ICPC (International Collegiate Programming Contest). Na zdjęciu poniżej: drużyna w czasie nieformalnych, krajowych eliminacji, czyli Akademickich Mistrzostw Polski w Programowaniu Zespołowym.

Najlepszy kierunek studiów, to my!




Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wyłoniła najlepsze kierunki studiów realizowane na uczelniach w całej Polsce. Studia informatyczne i matematyczne na naszym wydziale znalazły się w tym doborowym gronie. Oprócz prestiżowego wyróżnienia wybrane kierunki otrzymały pokaźną dotację finansową przeznaczoną na dalsze podnoszenie jakości kształcenia i rozwój.
Kanał XML
 
Adres:
Instytut Informatyki
Uniwersytetu Wroclawskiego
ul. Joliot-Curie 15
50-383 Wroclaw
Sekretariat
tel.: 71 375 7800
tel.: 71 325 1271
fax: 71 375 7801
sekretariat@ii.uni.wroc.pl
Dziekanat
tel.: 71 375 7892
dziekan@ii.uni.wroc.pl
sprawy studenckie:
dziekanat@ii.uni.wroc.pl
Portiernia
tel.: 71 375 7958
Redaktor strony WWW
redaktor@ii.uni.wroc.pl
Projekt
MAKOS