Logowanie

Języki

 • Polski
 • English

Lokalizacja, kontakty, pracownicy i struktura  

Adres instytutu:

Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego
ul. Joliot-Curie 15, 50-383 Wrocław

Lokalizacja:
mapka z zaznaczonym położeniem instytutuWyświetl większą mapę

Kontakt:

 • Sekretariat
  tel: 71 375 7800, 325 1271; fax: 71 375 7801; tel/fax: 71 325 1271
  E-mail: sekretariat@ii.uni.wroc.pl
  godziny otwarcia: 8-15
  godziny otwarcia dla studentów: 10-13 (oprócz środy)
 • Dziekanat
  tel: 71 375 7892
  E-mail: dziekanat@ii.uni.wroc.pl
  dziekan@ii.uni.wroc.pl
  godziny otwarcia dla studentów: 11-14 (oprócz piątku)
 • Portiernia
  tel: 71 375 7958

Sposób adresowania rachunków dla Instytutu Informatyki
Uniwersytet Wrocławski
Instytut Informatyki
pl. Uniwersytecki 1
50-137 Wrocław
NIP 896-000-54-08

Wpłaty na rachunek:
Uniwersytet Wrocławski
Wydz. Matematyki i Informatyki
Bank Zachodni WBK S.A. IV O/Wrocław
71 1090 2503 0000 0006 3000 0004


Dyrekcja

  Dyrektor Instytutu: prof. Jerzy Marcinkowski
  Zastępca Dyrektora ds. Dydaktycznych: dr Przemysława Kanarek
  Zastępca Dyrektora ds. Finansowych: dr Marcin Młotkowski
  Zastępca Dyrektora ds. Naukowych: dr hab. Paweł Woźny

Rady i komisje

Zakłady


Jednostki nadrzędne

Adres:
Instytut Informatyki
Uniwersytetu Wroclawskiego
ul. Joliot-Curie 15
50-383 Wroclaw
Sekretariat
tel.: 71 375 7800
tel.: 71 325 1271
fax: 71 375 7801
sekretariat@ii.uni.wroc.pl
Dziekanat
tel.: 71 375 7892
dziekan@ii.uni.wroc.pl
sprawy studenckie:
dziekanat@ii.uni.wroc.pl
Portiernia
tel.: 71 375 7958
Redaktor strony WWW
redaktor@ii.uni.wroc.pl
Projekt
MAKOS