Logowanie

Języki

  • Polski
  • English

Habilitacje i doktoraty  

Habilitacje (od 1981 roku)

Artur Jeż
Rekompresja: nowe podejście do równań słów, unifikacji i skompresowanych danych (17.11.2015)

Łukasz Kaiser
Ilościowe własności systemów z bogatą strukturą stanów (10.12.2013)

Emanuel Kieroński
Zagadnienia rozstrzygalności logik z dwiema zmiennymi z relacjami równoważności lub relacjami przechodnimi (19.11.2013)

Paweł Woźny
Bazy Bernsteina: dualność i zastosowania (22.10.2013)

Jarosław Byrka
Algorytmy aproksymacyjne oparte o programy liniowe (24.09.2013)

Bieńkowski Marcin
Algorytmy online w zarządzaniu buforami i problemach konfiguracyjnych (19.02.2013)

Mieczysław Wodecki
Metody agregacji w problemach optymalizacji dyskretnej (16.03.2011, Wydział Elektroniki Politechniki Wrocławskiej)

Tomasz Jurdziński
Automaty skracające i inne uogólnienia hierarchii Chomsky'ego (17.03.2009)

Lidia Tendera
Problem spełnialności i skończonej spełnialności pewnych wariantów fragmentu strzeżonego (13.05.2008)

Hans de Nivelle
Using resolution as decision procedure (2008)

Witold Charatonik
Więzy mnogościowe (12.11.2002)

Wiesław Szwast
Złożoność obliczeniowa problemu spełnialności dla pewnych rozszerzeń słabych logik (11.12.2001)

Marek Piotrów
Konstrukcja asymptotycznie optymalnych sieci sortujących odpornych na błędne działanie komparatorów (20.11.2001)

Krzysztof Loryś
Złożoność obliczeniowa kompakcji w równoległych modelach obliczeń (12.12.2000)

Maciej Liśkiewicz
Złożoność obliczeniowa pamięciowo ograniczonych interakcyjnych systemów "dowodzących" (7.03.2000)

Jerzy Marcinkowski
Achilles, Turtle, and Undecidable Boundedness Programs for Small Datalog Programs (7.12.1999)

Mirosław Kutyłowski
Złożoność obliczeniowa wielogłowicowych automatów jednostronnych (1992)

Krystyna Ziętak
Aproksymacja macierzy i związane z nią równania macierzowe (1990)

Stanisław Lewanowicz
Związki rekurencyjne dla współczynników i momentów Jacobiego (1988)

Jerzy Kucharczyk
Algorytmy analizy skupień w języku ALGOL 60 (1986)

Edward Neuman
Metody funkcji sklejanych w analizie numerycznej (1985)

Maciej M. Sysło
Struktura cykli w grafach i grafy zewnętrznie płaskie, teoria i algorytmy (1981)

Doktoraty (od 1973 roku)

Marcin Kardas
Szybkie i energetycznie efektywne protokoły dla radiowych sieci ad hoc
Promotor: dr hab. inż. Marek Klonowski (8.12.2015)

Marek Szykuła
Algorytmy dla automatów synchronizowalnych
Promotor: prof. Andrzej Kisielewicz (17.11.2015)

Łukasz Stafiniak
GADTs for Reconstruction of Invariants and Postconditions
Promotor: prof. Leszek Pacholski (20.10.2015)

Piotr Witkowski
Complexity of some logics Extended with Monadic Datalog Programs
Promotor: prof. Witold Charatonik (20.10.2015)

Marek Materzok
Control Abstraction for Layered Continuations. Semantics, Types and Implementation
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Marcinkowski, dr Dariusz Biernacki (9.12.2014)

Jakub Lemiesz (PWr)
Podstawowe algorytmy dla sieci Ad Hoc
Promotor: prof. dr hab. Jacek Cichoń (19.02.2013)

Jakub Michaliszyn
Badanie rozstrzygalności logik modalnych ze szczególnym uwzględnieniem logik operujących na przedziałach czasowych
Promotor: prof. J. Marcinkowski (23.11.2012)

Jan Otop
O konstrukcji algorytmów E-unifikacji
Promotor: prof. J. Marcinkowski (1.02.2012)

Paweł Gawrychowski
Wyszukiwanie wzorca w skompresowanym tekście
Promotor: prof. K. Loryś (25.10.2011)

Łukasz Jeż
Szeregowanie pakietów online
Promotorzy: dr hab. T. Jurdziński (UWr) i prof. M. Chrobak (UCR) (30.09.2011)

Artur Jeż
Gramatyki koniunkcyjne i układy równań nad zbiorami liczb naturalnych
Promotor: prof. K. Loryś i prof. Alexander Okhotin (University of Turku, Finlandia) (14.09.2010)

Rafał Nowak
Przyspieszanie zbieżności szeregów i ułamków łańcuchowych
Promotor: prof. S. Lewanowicz (13.04.2010)

Michał Wrona
Złożoność kwantyfikowanych problemów spełniania więzów dla pozytywnych języków temporalnych
Promotor: dr hab. W. Charatonik (22.12.2009)

Michał Moskal
Satisfiability Modulo Software
Promotor: prof. L. Pacholski (1.12.2009)

Łukasz Piwowar
Voxel Method for Realistic Rendering
Promotor: prof. Rémy Malgouyres (24.11.2009)

Piotr Wieczorek
Modulo Constraints and Typechecking XML Views of Relational Databases
Promotor: dr hab. J. Marcinkowski (16.12.2008)

Wiktor Zychla
eXtensible Multi Security: Security Framework for .NET
Promotor: prof. L. Pacholski (21.10.2008)

Przemysław Skibiński
Reversible data transforms that improve effectiveness of universal lossless data compression
Promotor: dr hab. M. Piotrów (3.10.2006)

Mirosław Korzeniowski
Dynamic Load Balancing in Peer-to-Peer Networks
Promotor: prof. Friedhelm Meyer auf der Heide
Praca pisana i obroniona w International Graduate School of Dynamic Intelligent Systems, Uniwersytet w Paderborn, Niemcy (5.05.2006)

Sebastian Bala
Decision Problems on Regular Expressions
Promotor: prof. L. Pacholski (21.02.2006)

Marcin Bieńkowski
Page Migration in Dynamic Networks
Promotor: prof. Friedhelm Meyer auf der Heide
Praca pisana i obroniona w International Graduate School of Dynamic Intelligent Systems, Uniwersytet w Paderborn, Niemcy (16.09.2005)

Katarzyna Paluch
Approximation Algorithms for Rectangle Tiling
Promotor: prof. K. Loryś (22.02.2005)

Paweł Woźny
Własności współczynników Fouriera względem semiklasycznych wielomianów ortogonalnych
Promotor: prof. S. Lewanowicz (4.01.2005)

Piotr Lipiński
Evolutionary Data-Mining Methods in Discovering Stock Market Expertise from Financial Time Series
Promotorzy: prof. J. Korczak i prof. A. Bartkowiak (18.10.2004)

Paweł Keller
Obliczanie całek nieoznaczonych funkcji osobliwych lub oscylujących
Promotor: prof. S. Lewanowicz (10.06.2003)

Emanuel Kieroński
O złożoności logiki ze strażnikami z dwiema zmiennymi i z relacjami tranzytywnymi
Promotor: prof. L. Pacholski (13.05.2003)

Andrzej Łukaszewski
Offsets and Minkowski operators for speeding up global illumination methods
Promotor: prof. L. Pacholski (11.06.2002)

Maciej Gębala
Rekonstrukcja poliomin wypukłych
Promotor: prof. L. Pacholski (14.05.2002)

Ewa Kołczyk
Edukacja informatyczna w polskim systemie szkolnym
Promotor: prof. M.M. Sysło (Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie, 9.04.2002)

Marcin Młotkowski
Specification and optimization of the Smalltalk programs
Promotor: prof. L. Pacholski (23.10.2001)

Tomasz Truderung
Polimorficzne typy kierunkowe dla języków programowania logicznego
Promotor: prof. L. Pacholski (13.06.2000)

Paweł Rychlikowski
Polimorficzne typy kierunkowe dla języków programowania logicznego
Promotor: prof. L. Pacholski (13.06.2000)

Marcin Kik
Efektywne sieci komparatorów
Promotor: prof. M. Kutyłowski (13.06.2000)

Tomasz Jurdziński
Aspekty komunikacyjne obliczeń systemów automatów skończonych
Promotor: prof. M. Kutyłowski (4.04.2000)

Lidia Tendera
Problem spełnialności dla rozszerzeń logiki pierwszego rzędu z ograniczoną liczbą zmiennych
Promotor: prof. L. Pacholski (20.10.1998)

Przemysława Kanarek
Realizacja permutacji na sieciach ograniczonego stopnia
Promotor: prof. M. Kutyłowski (1997)

Zdzisław Spławski
Proof-Theoretic Approach to Inductive Definitions in ML-like Programming Language versus Second-Order Lambda Calculus
Promotor: prof. L. Pacholski (1996)

Grzegorz Stachowiak
Generowanie wybranych klas obiektów kombinatorycznych algorytmami minimalnych zmian
Promotor: prof. M.M. Sysło (9.03.1995)

Witold Charatonik
Set constraints in some equational theories
Promotor: prof. L. Pacholski (Polska Akademia Nauk, 1995)

Jerzy Marcinkowski
Decidability problems of Horn clause implications
Promotor: prof. L. Pacholski (1993)

Witold Karczewski
Pewne uogólnienia arytmetycznych ułamków łańcuchowych
Promotor: prof. S. Paszkowski (wrzesień 1992)

Maciej Liśkiewicz
On one-tape Turing machines
Promotor: prof. L. Pacholski (1990)

Marek Piotrów
Counting and the polynomial time hierarchy
Promotor: prof. L. Pacholski (1989)

Krzysztof Loryś
Reversal bounded alternating Turing machines
Promotor: doc. L. Pacholski (1989)

Mieczysław Wodecki
Algorytmy szeregowania zadań w pewnym elastycznym systemie produkcyjnym
Promotor: doc. J. Grabowski (1987)

Wiesław Szwast
Spektra hornowskie
Promotor: prof. L. Pacholski (1985)

Mirosław Kutyłowski
Small Grzegorczyk classes and relations defined by simultaneous recursion and iteration
Promotor: prof. L. Pacholski (1985)

Andrzej Olejniczak
Aproksymacja okresowych w czasie rozwiązań równania parabolicznego drugiego rzędu
Promotor: doc. H. Marcinkowska (1984)

Mieczysław Szyszkowicz
Wyznaczanie kroku całkowania dla metod jednokrokowych rozwiązywania równań różniczkowych zwyczajnych
Promotor: doc. R. Zuber (1983)

Kostas Skandalis
Programowalne funkcje rzeczywiste
Promotor: prof. L. Pacholski (1981)

Antoni Kościelski
Aksjomat determinacji w arytmetyce drugiego rzędu
Promotor: prof. L. Pacholski (IMPAN, 10.11.1981)

Ewa Gurbiel
System programowania przekształceń algebraicznych AMAL
Promotor: prof. S. Paszkowski (1979)

Helena Krupicka
System programowania przekształceń algebraicznych AMAL
Promotor: prof. S. Paszkowski (1979)

Aleksander Janicki
Rozwiązanie i numeryczna aproksymacja zagadnienia Stefano za pomocą nierówności wariacyjnych
Promotor: doc. R. Zuber (1978)

Jerzy Tomasik
Nasycone produkty zredukowane
Promotor: prof. L. Pacholski (1977)

Adam Szustalewicz
Różnicowe aproksymacje operatorów gradientu i dywergencji oraz związane z nimi twierdzenia Weyla o ortogonalnym rozkładzie dla dyskretnych dwuwymiarowych okresowych pól wektorowych
Promotor: prof. A. Krzywicki (1977)

Stanisław Lewanowicz
Konstrukcja związku rekurencyjnego najmniejszego rzędu dla współczynników szeregu Gegenbauera
Promotor: prof. S. Paszkowski (1975)

Maciej M. Sysło
Odwracalność digrafów ogólnych i jej realizacja
Promotor: doc. dr L. Szamkołowicz (1973)

Adres:
Instytut Informatyki
Uniwersytetu Wroclawskiego
ul. Joliot-Curie 15
50-383 Wroclaw
Sekretariat
tel.: 71 375 7800
tel.: 71 325 1271
fax: 71 375 7801
sekretariat@ii.uni.wroc.pl
Dziekanat
tel.: 71 375 7892
dziekan@ii.uni.wroc.pl
sprawy studenckie:
dziekanat@ii.uni.wroc.pl
Portiernia
tel.: 71 375 7958
Redaktor strony WWW
redaktor@ii.uni.wroc.pl
Projekt
MAKOS