Logowanie

Języki

  • Polski
  • English

Praca i kariera: praktyki, propozycje współpracy, szkolenia itp.  

 

Konkurs na stanowisko adiunkta, asystenta i wykładowcy

Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki UWr. ogłosił konkurs na stanowiska: asystenta, adiunkta i wykładowcy w Instytucie Informatyki - łącznie 4 stanowiska.
Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie do 17 kwietnia br.

Zagraniczne staże zawodowe dla studentów

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie stażowym w ramach projektu „Międzynarodowy program studiów informatyki i matematyki stosowanej dla biznesu na Uniwersytecie Wrocławskim”.

W ramach projektu mamy łączenie 18 miejsc na staże zagraniczne (8 – I stopień, 10 – II stopień). Staże zagraniczne powinny trwać 3 miesiące, student powinien przepracować po 160 godzin w miesiącu. Stypendium stażowe wynosi 5600 zł/miesiąc.

Zapraszamy wszystkie firmy z branży informatycznej do wzięcia udziału w konkursie stażowym.
W ramach projektu mamy łączenie 50 miejsc - 30 na staże krajowe (15 dla studentów I i 15 dla studentów II stopnia) oraz 20 miejsc na staże zagraniczne (10 - I stopień, 10 - II stopień).

Staże powinny trwać 3 miesiące, przy czym w przypadku stażu krajowego student powinien przepracować 100 godzin w miesiącu, w przypadku zagranicznego - 160 godzin w miesiącu.

Wszystkie pytania dotyczące projektu, a także oferty stażowe należy przesyłać wyłącznie na adres: international@cs.uni.wroc.pl

Spotkanie na temat płatnych staży zawodowych

Zapraszamy studentów matematyki i informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego na spotkanie informacyjne odnośnie płatnych staży zawodowych, które studenci mogą odbyć w tegoroczne wakacje. Spotkanie odbędzie się w poniedziałek (12.05) o godzinie 11.45 w sali 141 na Instytucie Informatyki.
Staże będą realizowane w ramach projektu "Międzynarodowy program studiów matematyki i informatyki stosowanej dla biznesu na Uniwersytecie Wrocławskim", który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Płatne staże dla studentów

W ramach projektu "Międzynarodowy program studiów informatyki i matematyki stosowanej dla biznesu na Uniwersytecie Wrocławskim studenci Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego" mogą skorzystać z programu płatnych staży. Wszystkich zainteresowanych prosimy o wypełnienie ankiety dostępnej na stronie: https://kno.ii.uni.wroc.pl/ii/course/view.php?id=299

Projekt „Międzynarodowy program studiów informatyki i matematyki stosowanej dla biznesu na Uniwersytecie Wrocławskim” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Kanał XML
 
Adres:
Instytut Informatyki
Uniwersytetu Wroclawskiego
ul. Joliot-Curie 15
50-383 Wroclaw
Sekretariat
tel.: 71 375 7800
tel.: 71 325 1271
fax: 71 375 7801
sekretariat@ii.uni.wroc.pl
Dziekanat
tel.: 71 375 7892
dziekan@ii.uni.wroc.pl
sprawy studenckie:
dziekanat@ii.uni.wroc.pl
Portiernia
tel.: 71 375 7958
Redaktor strony WWW
redaktor@ii.uni.wroc.pl
Projekt
MAKOS