User login

Languages

  • Polski
  • English

Strona główna  

Ważne wydarzenia dotyczące instytutu, działalności i osiągnięć osób związanych z instytutem.

Honorable mention for Artur Jeż


In the 2012 eddition of the Wiktor Lipski Prize, Artur Jeż was awarded with honorable mention for his research. The Wiktor Lipski Prize is to distinguish young researchers working or studying at Polish universities or institution conducting research in computer science. To learn more about the prize see http://nagrodalipskiego.mimuw.edu.pl/prize.html.

Adres:
Instytut Informatyki
Uniwersytetu Wroclawskiego
ul. Joliot-Curie 15
50-383 Wroclaw
Sekretariat
tel.: 71 375 7800
tel.: 71 325 1271
fax: 71 375 7801
sekretariat@ii.uni.wroc.pl
Dziekanat
tel.: 71 375 7892
dziekan@ii.uni.wroc.pl
sprawy studenckie:
dziekanat@ii.uni.wroc.pl
Portiernia
tel.: 71 375 7958
Redaktor strony WWW
redaktor@ii.uni.wroc.pl
Projekt
MAKOS