User login

Languages

 • Polski
 • English
fotopracownik

Navigation

Councils and Boards  


Council of the Institute

  Witold Charatonik, Ph.D. Prof.
  Emanuel Kieroński, Ph.D.
  Stanisław Lewanowicz, Ph.D. Prof.
  Krzysztof Loryś, Ph.D. Prof.
  Jerzy Marcinkowski, Ph.D. Prof.
  Marcin Młotkowski, Ph.D.
  Marcin Motykiewicz, Eng.
  Leszek Pacholski, Ph.D. Prof.
  Jean-Marie de Nivelle, Ph.D. Prof.
  Marek Piotrów, Ph.D. Prof.
  Paweł Rychlikowski, Ph.D.
  Maciej M. Sysło, Ph.D. Prof.
  Tomasz Wierzbicki, MSc. Eng.

Dates of meetings (in Polish)


Board of Teaching Affairs

  Przemysława Kanarek, Ph.D.
  Ewa Kołczyk, Ph.D.
  Stanisław Lewanowicz, Ph.D. Prof.
  Paweł Rychlikowski, Ph.D.
  Tomasz Wierzbicki, MSc. Eng.


Board of Financial Affairs

  Ewa Gurbiel, Ph.D.
  Przemysława Kanarek, Ph.D.
  Marcin Młotkowski, Ph.D.
  Mieczysław Wodecki, Ph.D.


Council of the Computer Network

  Marcin Bieńkowski, Ph.D.
  Paweł Keller, Ph.D.
  Marcin Młotkowski, Ph.D.
  Zdzisław Płoski, MSc.
  Tomasz Wierzbicki, MSc. Eng.
Adres:
Instytut Informatyki
Uniwersytetu Wroclawskiego
ul. Joliot-Curie 15
50-383 Wroclaw
Sekretariat
tel.: 71 375 7800
tel.: 71 325 1271
fax: 71 375 7801
sekretariat@ii.uni.wroc.pl
Dziekanat
tel.: 71 375 7892
dziekan@ii.uni.wroc.pl
sprawy studenckie:
dziekanat@ii.uni.wroc.pl
Portiernia
tel.: 71 375 7958
Redaktor strony WWW
redaktor@ii.uni.wroc.pl
Projekt
MAKOS