User login

Languages

  • Polski
  • English
fotopracownik

Navigation

Habilitations and PhD Dissertations  

Habilitations (since 1981)

Tomasz Jurdziński
Automaty skracające i inne uogólnienia hierarchii Chomsky'ego (17.03.2009)

Lidia Tendera
Problem spełnialności i skończonej spełnialności pewnych wariantów fragmentu strzeżonego (13.05.2008)

Hans de Nivelle
Using resolution as decision procedure (2008)

Witold Charatonik
Więzy mnogościowe (12.11.2002)

Wiesław Szwast
Złożoność obliczeniowa problemu spełnialności dla pewnych rozszerzeń słabych logik (11.12.2001)

Marek Piotrów
Konstrukcja asymptotycznie optymalnych sieci sortujących odpornych na błędne działanie komparatorów (20.11.2001)

Krzysztof Loryś
Złożoność obliczeniowa kompakcji w równoległych modelach obliczeń (12.12.2000)

Maciej Liśkiewicz
Złożoność obliczeniowa pamięciowo ograniczonych interakcyjnych systemów "dowodzących" (7.03.2000)

Jerzy Marcinkowski
Achilles, Turtle, and Undecidable Boundedness Programs for Small Datalog Programs (7.12.1999)

Mirosław Kutyłowski
Złożoność obliczeniowa wielogłowicowych automatów jednostronnych (1992)

Krystyna Ziętak
Aproksymacja macierzy i związane z nią równania macierzowe (1990)

Stanisław Lewanowicz
Związki rekurencyjne dla współczynników i momentów Jacobiego (1988)

Jerzy Kucharczyk
Algorytmy analizy skupień w języku ALGOL 60 (1986)

Edward Neuman
Metody funkcji sklejanych w analizie numerycznej (1985)

Maciej M. Sysło
Struktura cykli w grafach i grafy zewnętrznie płaskie, teoria i algorytmy (1981)

PhD Dissertations (since 1973)

Artur Jeż
Gramatyki koniunkcyjne i układy równań nad zbiorami liczb naturalnych
Thesis supervisor: prof. K. Loryś (14.09.2010)

Rafał Nowak
Przyspieszanie zbieżności szeregów i ułamków łańcuchowych
Thesis supervisor: prof. S. Lewanowicz (13.04.2010)

Michał Wrona
Złożoność kwantyfikowanych problemów spełniania więzów dla pozytywnych języków temporalnych
Thesis supervisor: dr hab. Witold Charatonik (22.12.2009)

Michał Moskal
Satisfiability Modulo Software
Thesis supervisor: prof. L. Pacholski (1.12.2009)

Łukasz Piwowar
Voxel Method for Realistic Rendering
Thesis supervisor: prof. Rémy Malgouyres (24.11.2009)

Piotr Wieczorek
Modulo Constraints and Typechecking XML Views of Relational Databases
Thesis supervisor: dr hab. J. Marcinkowski (16.12.2008)

Wiktor Zychla
eXtensible Multi Security: Security Framework for .NET
Thesis supervisor: prof. L. Pacholski (21.10.2008)

Przemysław Skibiński
Reversible data transforms that improve effectiveness of universal lossless data compression
Thesis supervisor: dr hab. M. Piotrów (3.10.2006)

Mirosław Korzeniowski
Dynamic Load Balancing in Peer-to-Peer Networks
Thesis supervisor: prof. Friedhelm Meyer auf der Heide
Praca pisana i obroniona w International Graduate School of Dynamic Intelligent Systems, Uniwersytet w Paderborn, Niemcy (5.05.2006)

Sebastian Bala
Decision Problems on Regular Expressions
Thesis supervisor: prof. L. Pacholski (21.02.2006)

Marcin Bieńkowski
Page Migration in Dynamic Networks
Thesis supervisor: prof. Friedhelm Meyer auf der Heide
Praca pisana i obroniona w International Graduate School of Dynamic Intelligent Systems, Uniwersytet w Paderborn, Niemcy (16.09.2005)

Katarzyna Paluch
Approximation Algorithms for Rectangle Tiling
Thesis supervisor: prof. K. Loryś (22.02.2005)

Paweł Woźny
Własności współczynników Fouriera względem semiklasycznych wielomianów ortogonalnych
Thesis supervisor: prof. S. Lewanowicz (4.01.2005)

Piotr Lipiński
Evolutionary Data-Mining Methods in Discovering Stock Market Expertise from Financial Time Series
Thesis supervisorzy: prof. J. Korczak i prof. A. Bartkowiak (18.10.2004)

Paweł Keller
Obliczanie całek nieoznaczonych funkcji osobliwych lub oscylujących
Thesis supervisor: prof. S. Lewanowicz (10.06.2003)

Emanuel Kieroński
O złożoności logiki ze strażnikami z dwiema zmiennymi i z relacjami tranzytywnymi
Thesis supervisor: prof. L. Pacholski (13.05.2003)

Andrzej Łukaszewski
Offsets and Minkowski operators for speeding up global illumination methods
Thesis supervisor: prof. L. Pacholski (11.06.2002)

Maciej Gębala
Rekonstrukcja poliomin wypukłych
Thesis supervisor: prof. L. Pacholski (14.05.2002)

Ewa Kołczyk
Edukacja informatyczna w polskim systemie szkolnym
Thesis supervisor: prof. M.M. Sysło (Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie, 9.04.2002)

Marcin Młotkowski
Specification and optimization of the Smalltalk programs
Thesis supervisor: prof. L. Pacholski (23.10.2001)

Tomasz Truderung
Polimorficzne typy kierunkowe dla języków programowania logicznego
Thesis supervisor: prof. L. Pacholski (13.06.2000)

Paweł Rychlikowski
Polimorficzne typy kierunkowe dla języków programowania logicznego
Thesis supervisor: prof. L. Pacholski (13.06.2000)

Marcin Kik
Efektywne sieci komparatorów
Thesis supervisor: prof. M. Kutyłowski (13.06.2000)

Tomasz Jurdziński
Aspekty komunikacyjne obliczeń systemów automatów skończonych
Thesis supervisor: prof. M. Kutyłowski (4.04.2000)

Lidia Tendera
Problem spełnialności dla rozszerzeń logiki pierwszego rzędu z ograniczoną liczbą zmiennych
Thesis supervisor: prof. L. Pacholski (20.10.1998)

Przemysława Kanarek
Realizacja permutacji na sieciach ograniczonego stopnia
Thesis supervisor: prof. M. Kutyłowski (1997)

Zdzisław Spławski
Proof-Theoretic Approach to Inductive Definitions in ML-like Programming Language versus Second-Order Lambda Calculus
Thesis supervisor: prof. L. Pacholski (1996)

Grzegorz Stachowiak
Generowanie wybranych klas obiektów kombinatorycznych algorytmami minimalnych zmian
Thesis supervisor: prof. M.M. Sysło (9.03.1995)

Witold Charatonik
Set constraints in some equational theories
Thesis supervisor: prof. L. Pacholski (Polska Akademia Nauk, 1995)

Jerzy Marcinkowski
Decidability problems of Horn clause implications
Thesis supervisor: prof. L. Pacholski (1993)

Witold Karczewski
Pewne uogólnienia arytmetycznych ułamków łańcuchowych
Thesis supervisor: prof. S. Paszkowski (wrzesień 1992)

Maciej Liśkiewicz
On one-tape Turing machines
Thesis supervisor: prof. L. Pacholski (1990)

Marek Piotrów
Counting and the polynomial time hierarchy
Thesis supervisor: prof. L. Pacholski (1989)

Krzysztof Loryś
Reversal bounded alternating Turing machines
Thesis supervisor: doc. L. Pacholski (1989)

Mieczysław Wodecki
Algorytmy szeregowania zadań w pewnym elastycznym systemie produkcyjnym
Thesis supervisor: doc. J. Grabowski (1987)

Wiesław Szwast
Spektra hornowskie
Thesis supervisor: prof. L. Pacholski (1985)

Mirosław Kutyłowski
Small Grzegorczyk classes and relations defined by simultaneous recursion and iteration
Thesis supervisor: prof. L. Pacholski (1985)

Andrzej Olejniczak
Aproksymacja okresowych w czasie rozwiązań równania parabolicznego drugiego rzędu
Thesis supervisor: doc. H. Marcinkowska (1984)

Mieczysław Szyszkowicz
Wyznaczanie kroku całkowania dla metod jednokrokowych rozwiązywania równań różniczkowych zwyczajnych
Thesis supervisor: doc. R. Zuber (1983)

Kostas Skandalis
Programowalne funkcje rzeczywiste
Thesis supervisor: prof. L. Pacholski (1981)

Antoni Kościelski
Aksjomat determinacji w arytmetyce drugiego rzędu
Thesis supervisor: prof. L. Pacholski (IMPAN, 10.11.1981)

Ewa Gurbiel
System programowania przekształceń algebraicznych AMAL
Thesis supervisor: prof. S. Paszkowski (1979)

Helena Krupicka
System programowania przekształceń algebraicznych AMAL
Thesis supervisor: prof. S. Paszkowski (1979)

Aleksander Janicki
Rozwiązanie i numeryczna aproksymacja zagadnienia Stefano za pomocą nierówności wariacyjnych
Thesis supervisor: doc. R. Zuber (1978)

Jerzy Tomasik
Nasycone produkty zredukowane
Thesis supervisor: prof. L. Pacholski (1977)

Adam Szustalewicz
Różnicowe aproksymacje operatorów gradientu i dywergencji oraz związane z nimi twierdzenia Weyla o ortogonalnym rozkładzie dla dyskretnych dwuwymiarowych okresowych pól wektorowych
Thesis supervisor: prof. A. Krzywicki (1977)

Stanisław Lewanowicz
Konstrukcja związku rekurencyjnego najmniejszego rzędu dla współczynników szeregu Gegenbauera
Thesis supervisor: prof. S. Paszkowski (1975)

Maciej M. Sysło
Odwracalność digrafów ogólnych i jej realizacja
Thesis supervisor: doc. dr L. Szamkołowicz (1973)

Adres:
Instytut Informatyki
Uniwersytetu Wroclawskiego
ul. Joliot-Curie 15
50-383 Wroclaw
Sekretariat
tel.: 71 375 7800
tel.: 71 325 1271
fax: 71 375 7801
sekretariat@ii.uni.wroc.pl
Dziekanat
tel.: 71 375 7892
dziekan@ii.uni.wroc.pl
sprawy studenckie:
dziekanat@ii.uni.wroc.pl
Portiernia
tel.: 71 375 7958
Redaktor strony WWW
redaktor@ii.uni.wroc.pl
Projekt
MAKOS