User login

Languages

  • Polski
  • English
fotopracownik

Navigation

Research  

Group of Programming Languages
Head: Jerzy Marcinkowski, Ph.D., Professor of University of Wrocław

Group of Numerical Methods
Head: Stanisław Lewanowicz, Ph.D., Professor

Group of Programming Methods
Acting head: Helena Krupicka, Ph.D.

Group of Computational Complexity and Analysis of Algorithms
Head: Krzysztof Loryś, Ph.D., Professor of University of Wrocław

Adres:
Instytut Informatyki
Uniwersytetu Wroclawskiego
ul. Joliot-Curie 15
50-383 Wroclaw
Sekretariat
tel.: 71 375 7800
tel.: 71 325 1271
fax: 71 375 7801
sekretariat@ii.uni.wroc.pl
Dziekanat
tel.: 71 375 7892
dziekan@ii.uni.wroc.pl
sprawy studenckie:
dziekanat@ii.uni.wroc.pl
Portiernia
tel.: 71 375 7958
Redaktor strony WWW
redaktor@ii.uni.wroc.pl
Projekt
MAKOS