User login

Languages

  • Polski
  • English
fotopracownik

Navigation

Uroczystość nadania imienia J. Szczepkowicza sali nr 32  

W dniu 27 września 2002 r. odbyła się uroczystość nadania imienia Doktora Jerzego Szczepkowicza sali wykładowej nr 32 w Instytucie Informatyki. W obecności ponad pięćdziesięciu osób (pracowników Instytutu, rodziny Jerzego Szczepkowicza, studentów i gości) JM Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego Prof. Zdzisław Latajka dokonał odsłonięcia tablicy pamiątkowej ku czci Jerzego Szczepkowicza, umieszczonej w sali Jego imienia. W krótkim wystąpieniu Rektor ciepło wspomniał o swoich osobistych kontaktach z Instytutem, jak również zapewnił o mocnym wsparciu władz rektorskich naszych starań o nowy budynek.
Prof. Stefan Paszkowski z Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, bezpośredni przełożony Jerzego Szczepkowicza w latach 1962-1979, w dłuższym wystąpieniu przypomniał Jego życiorys naukowy, zatrzymując się dłużej przy najważniejszych osiągnięciach.
Bardzo osobiste i emocjonalne wystąpienie Doc. Romana Zubera, bliskiego kolegi i - okresami - przełożonego Szczepkowicza, wzbudziło wsród wielu zebranych dobre wspomnienia sprzed lat.
Uroczystość zakończyło koleżeńskie spotkanie przy lampce wina.

Stanisław Lewanowicz

Adres:
Instytut Informatyki
Uniwersytetu Wroclawskiego
ul. Joliot-Curie 15
50-383 Wroclaw
Sekretariat
tel.: 71 375 7800
tel.: 71 325 1271
fax: 71 375 7801
sekretariat@ii.uni.wroc.pl
Dziekanat
tel.: 71 375 7892
dziekan@ii.uni.wroc.pl
sprawy studenckie:
dziekanat@ii.uni.wroc.pl
Portiernia
tel.: 71 375 7958
Redaktor strony WWW
redaktor@ii.uni.wroc.pl
Projekt
MAKOS