User login

Languages

 • Polski
 • English
fotopracownik

Navigation

Publikacje Jerzego Szczepkowicza  

Książki

 1. O maszynach cyfrowych, praca zbiorowa, PWE, Warszawa 1968, str. 290.
 2. O maszynach cyfrowych, praca zbiorowa, wydanie drugie, PWE, Warszawa 1970, str. 290.
 3. K. Jerzykiewicz, J. Szczepkowicz, ALGOL 1204. System programowania maszyny cyfrowej ODRA 1204, PWN, Warszawa 1971, str. 168.
 4. K. Jerzykiewicz, J. Szczepkowicz, ALGOL 1204. System programowania maszyny cyfrowej ODRA 1204, wydanie drugie, PWN, Warszawa 1972, str. 168.
 5. K. Jerzykiewicz, J. Szczepkowicz, ALGOL 1204. System programowania maszyny cyfrowej ODRA 1204, wydanie trzecie, PWN, Warszawa 1973, str. 168.
 6. K. Jerzykiewicz, J. Szczepkowicz, ALGOL 1204. System programowania maszyny cyfrowej ODRA 1204, wydanie czwarte, PWN, Warszawa 1974, str. 168.
 7. J. Szczepkowicz, Turbo Pascal 4.0 z dodatkiem o wersji 5.0, WNT, Warszawa 1989, str. 318.
 8. J. Szczepkowicz, Turbo Pascal 5.0 z przykładami konstrukcji
  oprogramowania podstawowego
  , WNT, Warszawa 1990, str. 416.

Artykuły w czasopismach

 1. K. Sochacz (K. Jerzykiewicz), J. Szczepkowicz, A description of the AS-language for the Elliott 803 computer, Zastosowania Matematyki 9 (1968), 295-312.
 2. J. Szczepkowicz, On table-driven syntax-checking within an ALGOL compiler, Zastosowania Matematyki 11 (1969), 3-89.
 3. S. Paszkowski, J. Szczepkowicz, R. Wrona, R. Zuber, Uniwersytecki ośrodek obliczeniowy, Prace Nauk. Inst. Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej, ser. Konferencje, nr 1 (1973), 45-49.
 4. J. Szczepkowicz, Programowanie obiektowe na przykładach drukowania i rysowania informacji w języku Turbo Pascal 6.0, Komputer w Szkole 7/8 (1991), 51-129.

Materiały konferencyjne

 1. K. Jerzykiewicz, J. Szczepkowicz, Programming language MOL 1204, Sympozjum Jubileuszowe Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie, Dresden 1979.
 2. J. Szczepkowicz, R. Zuber, Informatyka na Uniwersytecie Wrocławskim, V Ogólnopolskie Seminarium Metodyczne Informatyki, Kraków 1980.
 3. J. Szczepkowicz, Programowanie obiektowe na przykładach drukowania i rysowania informacji w języku Turbo Pascal 6.0, Materiały konf. Informatyka w Szkole VII, s. 47-101, OFEK, Poznań 1991.

Raporty

 1. J. Kucharczyk, J. Szczepkowicz, ALGOL 4/5: Moduły w kodzie maszyny, Przykłady zastosowania, Rap. P-24, Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, maj 1984 r., str. 24.
 2. J. Szczepkowicz, Pakiety TWindows i VPorts (wersja 2.0), Rap. P-43, Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, maj 1990 r., str. 89.
 3. J. Szczepkowicz, Skład drukarski grafiki PCL i HP-GL/2 w systemie PC TEX 3.0, Rap. P-53, Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, czerwiec 1992 r., str. 49.
 4. J. Szczepkowicz, Narzędzia wspomagające programowanie składu drukarskiego w systemie TEX, Rap. P-56, Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, wrzesień 1992 r., str. 57.
 5. J. Szczepkowicz, Składanie i kodowanie grafiki w systemie emTEX 3.0, Raport P-57, Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, marzec 1994 r.; wyd. drugie (rozszerzone): raport 01/97, Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, kwiecień 1997, str. 107.
 6. J. Szczepkowicz, Składanie grafiki za pomocą programu dvips (5.58f) w środowiskach MS-DOS, NetWare i SunOS, raport 02/97, Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, kwiecień 1997, str.15.

Inne publikacje

 1. J. Szczepkowicz, Programowanie w kodzie wewnętrznym maszyny Elliott 803, CBKO, Gdańsk 1963, str. 66.
 2. J. Szczepkowicz, Programowanie w autokodzie MOST-1 dla MC ODRA 1003, WZE ELWRO, Wrocław 1964, str. 76.
 3. J. Szczepkowicz, A specification of the MOST-1 autocode for the ODRA 1003 computer, WZE ELWRO, Wrocław 1965, str. 71.
 4. J. Szczepkowicz, Programowanie w ODRA-ALGOLu dla maszyny cyfrowej ODRA 1204, CO PAN, Warszawa 1968, str. 98.
 5. J. Szczepkowicz, Programowanie w ODRA-ALGOLu dla maszyny cyfrowej ODRA 1204, WZE ELWRO, Wrocław 1968, str. 98.
 6. J. Szczepkowicz, Programowanie w ODRA-ALGOLu dla maszyny cyfrowej ODRA 1204, WZE ELWRO, Wrocław 1969, str. 98.
 7. K. Jerzykiewicz, J. Szczepkowicz, ALGOL 1204, WZE ELWRO, Wrocław 1970, str. 104.
 8. K. Jerzykiewicz, J. Szczepkowicz, ALGOL 1204 (D), WZE ELWRO, Wrocław 1970, str. 35.
 9. K. Jerzykiewicz, J. Szczepkowicz, Język symboliczny KOT i system obsługi MASON, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 1970, str. 98.
 10. J. Szczepkowicz, System obsługi MASON i MASON(D), WZE ELWRO, Wrocław 1971, str. 56.
 11. J. Szczepkowicz, System operacyjny MT 1204. Opis ogólny i instrukcja obsługi, WZE ELWRO, Wrocław 1975, str. 71.
 12. J. Szczepkowicz, System operacyjny MT 1204. Współpraca z programem roboczym, WZE ELWRO, Wrocław 1975, str. 62.
 13. J. Szczepkowicz, Testy techniczne taśm magnetycznych, WZE ELWRO, Wrocław 1975, str. 48.
 14. K. Jerzykiewicz, J. Szczepkowicz, System programowania ALGOL 1204 (MT), WZE ELWRO, Wrocław 1975, str. 54.
 15. K. Jerzykiewicz, J. Szczepkowicz, Programy pomocnicze systemu operacyjnego MT 1204, WZE ELWRO, Wrocław 1975, str. 42.
 16. K. Jerzykiewicz, J. Szczepkowicz, System programowania MOL 1204, WZE ELWRO, Wrocław 1976, str. 230.
 17. K. Jerzykiewicz, J. Szczepkowicz, Generowanie i reprodukcja zapisów bibliotecznych system operacyjnego MT 1204, WZE ELWRO, Wrocław 1976, str. 28.
 18. Programowanie w języku ASM, praca zbiorowa, OBR CKSAiP MERA-ELWRO, Wrocław 1977, str. 77.

Przekłady

 1. Nowoczesne metody numeryczne, tłum. z ang. J. Szczepkowicz, PWN, Warszawa 1965, str. 264 (oryginał: Modern computing methods, 2nd ed., HM Stationary Office, London 1961).
 2. L. S. Goddard, Metody matematyczne w badaniach operacyjnych, tłumaczył z ang. J. Szczepkowicz, PWN, Warszawa 1966, str. 241 (oryginał: Mathematical techniques of operational research, Pergamon Press, Oxford 1963).
 3. B. van der Veen, Wstęp do teorii badań operacyjnych, tłumaczył z ang. J. Szczepkowicz, PWN, Warszawa 1970, str. 235 (przekład ang. oryg. holenderskiego: Introduction to the theory of operational research, Philips Technical Library).
 4. D. Gries, Konstrukcja translatorów dla maszyn cyfrowych, tłum. z ang. K. Jerzykiewicz i J. Szczepkowicz, PWN, Warszawa 1984, str. 664 (oryginał: Compiler construction for digital computers, John Wiley & Sons Inc., New York 1971).
Adres:
Instytut Informatyki
Uniwersytetu Wroclawskiego
ul. Joliot-Curie 15
50-383 Wroclaw
Sekretariat
tel.: 71 375 7800
tel.: 71 325 1271
fax: 71 375 7801
sekretariat@ii.uni.wroc.pl
Dziekanat
tel.: 71 375 7892
dziekan@ii.uni.wroc.pl
sprawy studenckie:
dziekanat@ii.uni.wroc.pl
Portiernia
tel.: 71 375 7958
Redaktor strony WWW
redaktor@ii.uni.wroc.pl
Projekt
MAKOS