User login

Languages

  • Polski
  • English
fotopracownik

Navigation

Nagrody i wyróżnienia  

Nagrody Ministra Edukacji Narodowej (Szkolnictwa Wyższego)

  • 1990: nagroda indywidualna III stopnia za książkę Turbo Pascal 4.0
  • 1976: nagroda zespołowa III stopnia za oprogramowanie podstawowe maszyn cyfrowych
  • 1975: nagroda zespołowa III stopnia za książkę ALGOL 1204
  • 1970: nagroda indywidualna III stopnia za pracę doktorską

Nagroda Polskiego Towarzystwa Matematycznego

Nagroda dla młodych matematyków za prace z zakresu programowania maszyn matematycznych
w roku 1965.

Nagroda Polskiej Akademii Nauk

Nagroda Sekretarza Naukowego za udział w badaniach podstaw matematycznych systemów liczących i programowania w roku 1972.

Nagrody JM Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego

Nagrody za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną w latach: 1966, 1970, 1971, 1978, 1980, 1981, 1989, 1990.

Nagrody Dziekana Wydziału Mat.-Fiz.-Chem.

Nagrody za prace dydaktyczne i organizacyjne w latach: 1963, 1968.

Odznaczenie

Złoty Krzyż Zasługi w roku 1982.

Adres:
Instytut Informatyki
Uniwersytetu Wroclawskiego
ul. Joliot-Curie 15
50-383 Wroclaw
Sekretariat
tel.: 71 375 7800
tel.: 71 325 1271
fax: 71 375 7801
sekretariat@ii.uni.wroc.pl
Dziekanat
tel.: 71 375 7892
dziekan@ii.uni.wroc.pl
sprawy studenckie:
dziekanat@ii.uni.wroc.pl
Portiernia
tel.: 71 375 7958
Redaktor strony WWW
redaktor@ii.uni.wroc.pl
Projekt
MAKOS