User login

Languages

 • Polski
 • English
fotopracownik

Navigation

Program Erasmus+  

Informacje o stypendiach na wyjazdy w ramach programu Erasmus +

W ramach programu Erasmus+ od roku 2014/15 (poprzednio program Erasmus, patrz link) studenci Instytutu Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego mają możliwość odbywania studiów zagranicznych na uczelniach i wydziałach z którymi mamy podpisane umowy bilateralne. Od roku 2008/09 można także skorzystać z programu stypendiów Erasmusa na praktyki (informacje poniżej). Z wyjazdów na studia i praktyki można skorzystać w ramach studiów wszystkich stopni.


Aktualności:

 • Rekrutacja na wyjazdy w roku 2016/17:
  • w styczniu egzamin z języka (informacje na stronach BWM i Studium Języków Obcych)
  • 11 luty 2016: termin składania formularzy rekrutacyjnych (wraz z zaświadczeniem z dziekanatu i oświadczeniem dotyczącym wcześniejszych wyjazdów)
  • do 23 lutego 2016 ogłoszenie wyników, więcej szczegółów w regulaminie
 • formularz rekrutacyjny, oświadczenie: doc, odt, pdf
 • Spotkania informacyjne dotyczące wyjazdów na studia i praktyki w ramach programu Erasmus+:
  6.XI.2014 o godz. 11.30, sala 3D, w budynku Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii
  19.XI.2014 o godz. 13.15, sala 1D w budynku Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii
  Dokładniejsze informacje na stronie Biura Wspólpracy Międzynarodowej U.Wr.
 • Od I.2015 Konsultacje Student Local Advisor w każdy czwartek od 16:30 - 17:30 informacje na stronie FB
 • Większość formalności: BWM (Biuro Wspólpracy Międzynarodowej) U.Wr.
 • W Instytucie Informatyki koordynator Erasmusa przeprowadza rekrutacje, uzgadnia Learning Agreement (wybór przedmiotów), opiniuje podanie o przepisanie przedmiotów po powrocie z wyjazdu.

Regulaminy rekrutacji i zaliczania:

Wykaz uczelni partnerskich dla informatyki, liczba miejsc, wymagany język na poziomie B2

Wyjazdy na praktyki:

Od roku 2008/09 ruszył nowy program stypendiów LPP-Erasmus na wyjazdy na praktyki. Rekrutacja jest prowadzona równolegle z rekrutacją na studia,
podania można składać w sposób ciągły (nie obowiazuje termin jak dla wyjazdów na studia).

Koordynator programu w Instytucie Informatyki

Andrzej Łukaszewski (Instytut Informatyki, pokój 337)

AttachmentSize
formularz.txt2.02 KB
regulamin_Erasmus_pol.pdf83.43 KB
regulamin_praktyki_Erasmus_pol.pdf64.3 KB
Oświadczenie dot. kapitału.odt13.12 KB
Oświadczenie dot. kapitału.pdf53.52 KB
Oświadczenie dot. kapitału.doc18.5 KB
Adres:
Instytut Informatyki
Uniwersytetu Wroclawskiego
ul. Joliot-Curie 15
50-383 Wroclaw
Sekretariat
tel.: 71 375 7800
tel.: 71 325 1271
fax: 71 375 7801
sekretariat@ii.uni.wroc.pl
Dziekanat
tel.: 71 375 7892
dziekan@ii.uni.wroc.pl
sprawy studenckie:
dziekanat@ii.uni.wroc.pl
Portiernia
tel.: 71 375 7958
Redaktor strony WWW
redaktor@ii.uni.wroc.pl
Projekt
MAKOS