Przewodnik po stronie

Niniejszy przewodnik zawiera informacje o podziale informacji na stronie, dostępie do usług itp.

Podział informacji na stronie

Zasadniczy podział informacji wprowadzony na stronie jest odzwierciedlony przez główne punkty menu strony.

 1. Aktualności - bieżące ogłoszenia o wydarzeniach w instytucie;
 2. Instytut - podstrona zawiera informacje kontaktowe, strukturę osobową instytutu, opis infrastruktury oraz rys historyczny w postaci kroniki instytutu.
 3. Nauka - na tej podstronie znajdują się ogłoszenia o wydarzeniach naukowych, opis działalności naukowej pracowników i studentów, dostęp do materiałów naukowych.
 4. Studia - na tej podstronie znajdują się programy studiów prowadzonych w instytucie oraz wszelkie informacje i rozporządzenia związane z tokiem studiów, egzaminami końcowymi (magisterskim, licencjackim) oraz praktykami.
 5. Współpraca - podstrona zawiera informacje o długofalowej i szeroko zakrojonej współpracy Instytutu z różnymi instytucjami w dziedzinie nauki, dydaktyki i/lub popularyzacji informatyki oraz o programach wymiany studentów.
 6. Dla studentów - na tej podstronie są zgromadzone informacje i serwisy związane z dydaktyką i studiowaniem. Można na niej znaleźć bieżące ogłoszenia dotyczące zajęć, wejścia do potrzebnych serwisów (zapisy, ocena zajęć, USOS czy Moodle) informacje o materiałach dydaktycznych i organizacjach studenckich.
 7. Dla kandydatów - podstrona zawiera informacje o naborze na studia przeznaczone głównie dla osób zainteresowanych studiowaniem informatyki w naszym instytucie. Wchodząc na tę stronę można dowiedzieć się o zasadach rekrutacji, poznać opinie o studiach osób, które już studiują, dowiedzieć się o możliwościach uzyskania stypendium, dofinansowania.
 8. Dla młodzieży - na tej podstronie gromadzone są informacje mogące zainteresować młodzież szkolną, której zainteresowania informatyczne wykraczają znacznie poza program szkolny; znajdują się tam informacje o imprezach organizowanych przez Instytut dla młodzieży oraz innych skierowanych do niej inicjatywach.

Dostęp do informacji na stronie

 1. Menu główne (Aktualności, Instytut itd.) jest widoczne na górze strony i na dole strony. Zawiera wejścia do podstron zawierających informacje według głównego podziału na sprawy instytutowe, naukowe, studenckie i inne.
 2. Menu podręczne (KSI, Moodle itd.) jest wyświetlone na górze. Zawiera bezpośrednie wejścia do często używanych usług.
 3. Bloki promocyjne są wyświetlane w prawej kolumnie. Zawierają zazwyczaj emblemat graficzny ważnego wydarzenia lub instytucji współpracującej w danym okresie z Instytutem.
 4. Ogłoszenia zamieszczane na stronie są oznaczone różnymi kategoriami, tj. aktualności, nauka, kronika itd. Ogłoszenia z konkretnej kategorii są zazwyczaj wyświetlane na określonej podstronie. Do podstrony tej można przejść klikając na wybraną kategorię widoczną przy dowolnym ogłoszeniu. Można także wybrać Kategorie ogłoszeń z bloku widocznego w lewej kolumnie. W bloku tym jest także link pozwalający bezpośrednio wejść na stronę, z której można dodać ogłoszenie (wymaga to uprawnień pracownika).
 5. Mapa strony jest dostępna poprzez odpowiedni link w Menu.
 6. Strony ukryte - wybrane podstrony są dostępne jedynie dla użytkowników zalogowanych. Zawierają one typowo wewnętrzne informacje, które nie muszą być widoczne dla osób spoza instytutu. Podstrony ukryte są niewidoczne w menu dla użytkownika niezalogowanego.
 7. Wyszukiwarka - pozwala odnaleźć wszystkie podstrony i ogłoszenia zawierające określone słowa.

Logowanie

Zakładanie kont

W sprawie kont umożliwiających zalogowanie się na stronie należy skontaktować się z Rashadem Al-Yawir, Łukaszem Piwowarem lub Przemysławą Kanarek. Wstępnie założone są konta skopiowane ze starej strony z małymi modyfikacjmi:

Logowanie na stronę

Użytkownicy strony są podzieleni na kilka grup mających różne uprawnienia.

Logowanie do serwisów dostępnych przez stronę

Większość z serwisów ma na razie niezależne systemy logowania.

Zamieszczanie ogłoszeń przez pracowników

Jakie ogłoszenia mogą zamieszczać pracownicy?

Osoby o uprawnieniach pracownika mogą zamieszczać na stronie własne ogłoszenia w kilku wybranych kategoriach:

Jak zamieścić ogłoszenie?

Zamieszczenie ogłoszenia przez osobę mającą uprawnienia pracownika jest możliwe po zalogowaniu na stronę. Wówczas można:

 1. wejść na podstronę blog i wybrać widoczną na górze opcję Dodaj nowy wpis do blogu
 2. wypełnić tylko pola: temat, tematyka (wybór odpowiedniej opcji z listy), język (także wybór opcji z listy) oraz treść;
 3. ewentualnie można dodać do ogłoszenia załącznik korzystając z opcji o tej samej nazwie;
 4. nie należy wypełniać pozostałych pól.

Jak wyświetlane są ogłoszenia?

Zamieszczone wpisy ukazują się na odpowiednich listach: Tematy magisterskie, Ogłoszenia dla studentów itp. Są prezentowane w kolejności opublikowania z widoczną datą i autorem wpisu.
Uwaga! Należy zwrócić uwagę, że wpis, dla którego został określony język polski, jest widoczny tylko wtedy, gdy wybrana jest polska wersja strony. Podobnie dzieje się z wersją angielską. Do celów dydaktycznych prawdopodobnie wiec lepiej jest używać tylko języka polskiego (nawet jeśli wpis jest po angielsku), by wpisy zadeklarowane jako angielskie nie umknęły uwadze czytelników.

Aby obejrzeć wszystkie wpisy zamieszczone przez konkretną osobę, trzeba wejść do jej "bloga".

Jak sprzątać po sobie?

Usuwanie i modyfikowanie własnych wpisów jest możliwe po wejściu na stronę wpisu i wybraniu opcji edytuj - jest ona dostępna dla autora wpisu po zalogowaniu się na stronie. Wówczas można zmienić treść wpisu lub usunąć go przyciskiem na dole formularza. Własne wpisy można i należy usuwać samodzielnie, gdy upłynie ich termin ważności. Ogłoszenia ewidentnie nieaktualne mogą być także usuwane przez redaktora lub administratora strony (dotyczy to głównie nieaktualnych ogłoszeń bieżących oraz terminów egzaminów i zaliczeń po zakończeniu sesji).

Rozbudowa i modyfikacje strony

Osoby aktualnie odpowiedzialne za strukturę i zawartość strony, do których można kierować uwagi i zwracać się z bieżącymi sprawami dotyczącymi funkcjonowania strony, to: