Logowanie

Języki

  • Polski
  • English

Blogi  

Algorytmy tekstowe 2010/2011

Do przedmiotu Algorytmy tekstowe prowadzonego w semestrze zimowym roku akademickiego 2010/2011 jest utworzony kurs AT2010 na platformie Moodle, w którym dostępny jest program przedmiotu, materiały oraz ranking. Zapis na kurs jest otwarty dla wszystkich studentów. Na platformie dostępne są też materiały do wykładu Algorytmy tekstowe z lat ubiegłych.

Sukces na CEPC 2009


Drużyna Uniwersytetu Wrocławskiego w składzie (od lewej): Paweł Pająk, Władysław Kwaśnicki, Przemysław Uznański zajęła drugie miejsce w zawodach CEPC 2009, które odbyły się w dniach 7-8.XI.2009 w naszym instytucie.
Czytaj dalej...

Nasz człowiek w Redmond

Od 10 lipca w głównej siedzibie Microsoft w Redmond pracuje Władysław Kwaśnicki, student Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest jednym z ośmiu Polaków, których informatyczny koncern przyjął w tym roku na 12-tygodniowy letni staż.

Władek trafił do SQL Performance Team - zespołu zajmującego się optymalizacją systemu baz danych używających języka SQL. - tłumacząc na ludzki język, dostaję fragment "silnika" bazy danych i mam zwiększyć jego możliwości. Nie mogę powiedzieć dokładnie, co robię, ale jedno jest pewne: nie jest to projekt na niby, a efekty być może ucieszą wiele osób - zaznacza.

Nie jest pierwszym studentem z naszego Instytutu Informatyki, który zakwalifikował się na letnią praktykę w Redmond. W 2003 roku do siedziby Microsoftu pojechał Paweł Olszta, w 2005 - Jakub Łopuszański, a w 2006 - Tomasz Wawrzyniak. Doktorant Michał Moskal był zaś w 2006 roku pierwszym stażystą z Polski w dziale badawczym koncernu.

Czytaj dalej...

Współpraca z Google

W przyszłym roku akademickim w Instytucie Informatyki UWr odbędą się otwarte wykłady prowadzone we współpracy z firmą Google.

Celem zajęć będzie zaprezentowanie nowoczesnych technologii obecnie wykorzystywanych, bądź też pojawiających się dopiero, w przemyśle informatycznym. Wykłady obejmą swoim zakresem stosunkowo szeroki zakres zagadnień, od nowoczesnych metod równoległego przetwarzania danych po przykłady konkretnych technologii ułatwiających tworzenie aplikacji internetowych.

Adres:
Instytut Informatyki
Uniwersytetu Wroclawskiego
ul. Joliot-Curie 15
50-383 Wroclaw
Sekretariat
tel.: 71 375 7800
tel.: 71 325 1271
fax: 71 375 7801
sekretariat@ii.uni.wroc.pl
Dziekanat
tel.: 71 375 7892
dziekan@ii.uni.wroc.pl
sprawy studenckie:
dziekanat@ii.uni.wroc.pl
Portiernia
tel.: 71 375 7958
Redaktor strony WWW
redaktor@ii.uni.wroc.pl
Projekt
MAKOS